Artikler

Stifter af Plastic Change: Klimapolitik skal fokusere på genbrug

Vi har brug for helt andre grundlæggende visioner og konkrete mål om, hvordan vi skal reducere vores ressourceforbrug, mener stifter og bestyrelsesformand i Plastic Change, Henrik Beha Pedersen.

Folketingets kontrolorgan, Klimarådet, leverede i sidste uge en så benhård kritik af regeringens indsats for at levere en 70-procents CO2-reduktion i 2030, at regeringen og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) for tiden må sove uroligt om natten. Kritikken er præcis. Der mangler blandt andet en samlet strategi, en plan, der anskueliggør, at vi er på det rette spor mod klimamålet. En kritik, Dan Jørgensen efterfølgende har erklæret sig enig i, og som nu betyder, at han har taget arbejdstøjet på. Det er positivt, at der i regeringen er lydhørhed over for Klimarådets kritik, men Danmarks rolle som globalt grønt foregangsland er for alvor udfordret og blevet sat spørgsmål ved.

Ifølge World Overshoot Day har verden til august forbrugt de ressourcer, vi kan tillade os, hvis vi skal leve bæredygtigt her på kloden. Men allerede 26. marts har Danmark brugt sit årlige budget af ressourcer – kun syv andre lande forbruger deres årsbudget hurtigere end os. Hertil kommer, at Danmark er et af verdens mest affaldsproducerende lande. Med andre ord: Vi ødsler med ressourcerne, ikke mindst plastik, som vi bruger stigende mængder af. Plastikforbruget udleder en masse klimagasser i både produktions- og afskaffelsesfasen. I Danmark forbrænder vi plastik og udnytter energien til elektricitet og varme.

Det behøver vi ikke længere, for varmepumper og geotermi, hvor vi henter varmt vand op fra undergrunden, kan og bør erstatte denne form for energiudnyttelse. Klimarådet konkluderer i deres vurdering af regeringens hidtidige klimaindsats, at der er usikkerhed om, hvorvidt det kan lykkes at lukke forbrænding af affald delvis ned, samt om det overhovedet er smart med den nedlukning, når der nu samtidig udvikles teknologi til at fange CO2 for enden af skorstenen. Det virker, som om regeringen er strategisk forvirret, og at Klimarådet vakler i sin rådgivning.

I dag er genbrug kun en niche i Danmark, men vi ser grønne genbrugsmodeller i vækst verden over.

Henrik Beha Pedersen, stifter og Bestyrelsesformand, Plastic Change

Når nu vi ved, at det voldsomme forbrug af ressourcer er de kommende års kerneudfordring, bør vi spørge os selv, hvordan vi løser den fra grunden. Verdens bestræbelser på at komme ud af engangskulturen og over i den cirkulære økonomi, hvor vi genbruger og, når produkterne er slidt ned, genanvender, harmonerer ikke med regeringens og Klimarådets udmeldinger. Vi mener, at et paradigmeskift til en reel grøn omstilling må gå gennem genbrug.

I dag er genbrug kun en niche i Danmark, men vi ser grønne genbrugsmodeller i vækst verden over. Lande i EU, herunder Frankrig, sætter mål for genbrug, og der er et kolossalt grønt vækstpotentiale i de genbrugsmodeller, der skal cirkulere vores produkter. Her er potentiale for Danmark til at rette op på sin status som foregangsland. Der er helt op til 87 procent energibesparelse, når vi genbruger produkter mange gange. Hvad venter vi på? Genbrugelige produkter er det nye sort! Blandt de unge har de allerede en højere værdi, og bruges pant, motiveres alle til at samle ind og bruge igen og igen. Produkterne skal genbruges i den cirkulære økonomi, før de ender i genanvendelsen, hvor de nedbrydes for igen at blive bygget op til nye produkter – en mere energitung proces. Vi skal stile efter, at flasker genopfyldes, poser genbruges, og dine indpakninger til forsendelser designes, så de kan genbruges mange gange. Vi skal opnå klimaneutralitet i 2050. Løsningen på dette er gradvis at udfase forbrænding af ikke kun affald, men i særdeleshed også af biomasse. Vi skal have lagt de hede teknologifantasier om en ’end of pipe teknologi’ som CCS i graven. CCS står for Carbon Capture Storage, hvor CO2 fanges for enden af skorstenen og på transporterbar form stuves af vejen i et gammelt oliefelt eller i de norske fjelde. Det er en fastholdelsesteknologi, der håndterer, men ikke forebygger mere overforbrug.

Det er at bygge en ikke markedsmodnet og usikker teknologi oven på en anden forældet teknologi, forbrænding af affald. Det er forældet tænkning. Danmark bør sætte reduktions- og genbrugsmål som en naturlig del af den cirkulære økonomi, der skal minimere CO2-udledningen fra produktionen af produkter. Fun fact: Vores produkter andrager globalt set 50 procent af den samlede udledning af klimaskadelige gasser. Klimarådets kritik og minister Dan Jørgensens anerkendelse af denne bør lede til et strategisk hovedskifte i tilgangen til at skabe et grønt foregangsland i Danmark. Affaldsforbrænding bør udfases og CCS-teknologi på forbrændingsanlæg droppes. Forebyggelse bør prioriteres i stedet for den nuværende håndteringsstrategi. Vi har brug for helt andre grundlæggende visioner for reducering af vores ressourceforbrug. Visioner, der peger helt frem mod 2050-målsætningen om klimaneutralitet.

Dette indlæg er bragt i Politiken 4. marts 2021