Artikler

Spildevand kilde til mikroplast i Roskilde fjord

En rapport fra Miljøstyrelsen har vist, at de danske renseanlæg fanger det meste af den mikroplastik, der findes i råt spildevand. Ikke desto mindre viser de foreløbige undersøgelser fra projektet Plastfri Roskilde Fjord, at koncentrationerne af mikroplastik i fjordens vand er 5-6 gange større i det område, hvor det rensede spildevand løber ud i fjorden, end i andre områder af fjorden. Så på trods af, at spildevandet også renses effektivt på Bjergmarken renseanlæg, som forskere i projektet også har analyseret prøver fra, tyder undersøgelserne her på, at udledning af renset spildevand stadig er en af de store kilder til mikroplastik i fjorden.

Mikroplastik i slam og dyr

Samtidig kan projektet, på linje med andre undersøgelser, konstatere, at størstedelen af den mikroplast, der renses fra spildevandet, ender i slammet – hvoraf en del efterfølgende bliver spredt på landbrugets marker som gødning. Hverken i Danmark eller andre steder ved vi, hvad der sker med mikroplasten efter udbringning af slammet til landbrugsjord, hvilken effekt det har på jordmiljøet, og om det alligevel med tiden ender i fjorden eller måske i grundvandet.

Selvom Roskilde Fjord tilsyneladende ikke er forurenet mere med plastik end så mange andre steder i Danmark eller Norden, så findes der ofte synligt plastik langs fjordens kyster, og mikroplastik er nu dokumenteret både i fjordens vand, sediment og dyr. Forskerne i projektet fra Aarhus Universitet og Roskilde Universitet er fortsat i gang med at analysere prøverne, så der venter mere viden om kilderne til plastikken i fjorden – både det store, mindre og mikroskopiske.

Plastfri Roskilde Fjord - Claudia Sick
FOTO AF PLASTIC CHANGE

Deler forskning med Norden

Plastic Change fremlagde ovenstående resultater, da spildevandseksperter fra hele Norden i oktober mødtes i Århus til NORDIWA konferencen for at dele viden omkring nyeste forskning og tiltag inden for vandrensning – og mikroplastik havde sit helt eget tema.

Plastic Change var indbudt til at præsentere Plastfrit Havs unikke arbejde omkring mikroplastik i Roskilde Fjord, som drives sammen med Roskilde Universitet, Aarhus Universitet, EnviDan og Alfa Laval.

Biolog og projektleder i Plastfri Roskilde Fjord, Claudia Sick, og projektets samarbejdspartner Stine L. Vestergaard fra EnviDan fremlagde projektets foreløbige resultater fra Roskilde Fjord med særlig fokus på undersøgelserne af udledningen af mikroplastik i slam og spildevand fra Bjergmarken renseanlæg (FORS A/S) og mikroplastik i prøverne fra fjorden.