Nyheder

Ny REUSE bog sætter gennembrydende fokus på genbrug af plastikemballage

Hvis vi skal knække kurven for plastikforurening skal vi bruge mindre plastik. Og det kan vi gøre ved at genbruge mere.

En netop udkommet REUSE bog fra Ellen MacArthur Foundation, sætter en ny og revolutionerende retning for plastik emballage og genbrug. Hidtil har der været stort fokus på genanvendelse som nøglen til at komme plastikforurening til livs, men med ingen genanvendelsesanlæg i Danmark, vil det kræve enorme mængder teknologiske og resosurcemæssige investeringer. Idag bliver en del af plastikaffaldet eksporteret til Tyskland til ‘genanvendelse’, og resten havner på forbrændingsanlæg.

Læs bogen gratis her

Bogen giver en ramme for at forstå genbrug og indeholder 69 cases om genbrug på et højere systemniveau fra hele verden, blandt andet kendte navne som Coca Cola og Soda Stream. Fremtiden inden for fødevareindustrien, to-go og convenience bliver et meget større fokus på refill & reuse. På den måde kan man minimere mængden af produceret affald betragteligt. Det er store fordele at hente ved genbrugsmodeller for erhvervslivet, borgere, den cirkulære økonomi og ikke mindst hav og miljø.

Vi har kun lige skrabet overfladen, men med denne nye bog tages et stort spring ind i den cirkulære fremtid og vi glæder os til at præsentere jer for bogens genbrugsmodeller i den kommende tid.