Nyheder

Rapport afslører: 20 virksomheder producerer over halvdelen af verdens plastikaffald

Plastic Waste Makers Index har kortlagt de virksomheder, der står bag størstedelen af verdens plastikaffald. Analysen viser, at fossile brændstofvirksomheder lige nu skynder sig at omstille sig fra transport og energiproduktion til plastikproduktion, i forsøget på at sikre fortsat råvareefterspørgsel og økonomisk vækst.

For første gang har Plastic Waste Makers Index lavet en omfattende analyse, som afslører de virksomheder, der står for størstedelen af verdens plastikaffald.

Analysen konkluderer, at 20 virksomheder er ansvarlige for 55% af verdens affald fra plastikemballager. Virksomhederne inkluderer både statsejede og private selskaber, herunder giganter inden for olie- og gasbranchen samt kemikalievirksomheder.

Plastic Waste Makers Index giver indblik i de virksomheder, der producerer de polymerer, som bliver brugt til engangsplastikprodukter, såsom plastikflasker og plastikposer. Her topper olieselskabet ExxonMobil indekset med et bidrag på 5,9% til de samlede affaldsmængder fra engangsplastik.

Engangsplastik driver klimakrisen

Engangsplastik fremstilles hovedsageligt af fossile brændstoffer, og kapaciteten til fremstilling af polymerer til engangsplastik forventes at stige med mere 30% over de næste 5 år. Engangsplastik er derfor i høj grad med til at drive den klimakrise, som vi også oplever i disse år, og i 2050 forventes plastik at være ansvarlig for 5-10% af det globale kulstofbudget.

Engangsplastik forurener i hele dets livscyklus: ved udvinding af olie, under produktion, transport, forbrug, og når det ender som affald ved forbrændingsanlæg eller i naturen. Derudover er engangsplastik meget svært at genanvende til nye produkter, og kun en meget lille del bliver genanvendt, hvorfor det i de fleste tilfælde ender med at skabe bjerge af affald.

Læs også: Jordens Dag 2021: Vi skal lukke for hanen med engangsplastik nu

Fossile brændstofvirksomheder skifter til plastikproduktion

Miljøforkæmper og tidligere amerikansk vicepræsident Al Gore har kommenteret på den nye analyse i forordet til rapporten. Han mener bl.a., at analysen afslører, hvordan virksomhederne lige nu skynder sig at omstille til plastikproduktion i forsøget på at holde gang i de fossile hjul, i takt med at to af branchens største markeder – transport- og energisektoren – lige nu bliver dekarboniseret.

Plastikproduktionen er finansieret af førende banker

De 20 virksomheders plastikproduktion er i vid udstrækning finansieret af nogle af verdens førende banker, som eksempelvis HSBC og Citigroup. Dermed står der nogle stærke kapitalistiske kræfter bag den stigende plastikproduktion og -forurening.

Engangsplastik er af FN udråbt som én af de største miljøudfordringer, som vores planet står over for. Vi kan ikke længere se passivt til, at de globale fossil-giganter fylder lommerne, mens deres produkter fylder havene. Producenterne af polymerer, producenterne af engangsplastik samt de finansielle kræfter skal tage ansvar for deres del i plastik- og klimakrisen og underlægges skarpere regulering. Derfor kæmper vi i Plastic Change for mere og bedre regulering nationalt og globalt.