Nyheder

Rapport advarer mod voksende plastikproduktion

Plastik har i de sidste par år taget overskrifterne som en kæmpe trussel mod hav og dyreliv. Men nu sætter en ny rapport også fokus på plastikkens negative bidrag til klimaforandringerne i alle led af plastikkens livscyklus.

Næsten al plastik stammer fra fossile brændstoffer og drivhusgasser udledes i alle stadier af plastikkens livscyklus: fra udvinding af olie og gas, transport af fossile brændstoffer til fremstilling af kemikalier, til affaldshåndtering – og ikke mindst når plastik ender i havet.

I 2019 vil produktionen og forbrændingen af plastik tilføre en anslået 859 millioner tons drivhusgasser til atmosfæren – og med plastikindustriens og den petrokemiske industris egen forventet ekspansion i produktion, vil emissioner fra plastik udlede 2,75 milliarder ton kuldioxid i 2050. Denne massive og hurtige ekspansion i drivhusgasemissioner fra petrokemi- og plastikproduktionen truer derfor opnåelsen af ​​EU’s netto nulemissionsmål inden 2050.

Plastikkens forventet udledning af drivhusgasser

I november 2018 fremlagde Europa-Kommissionen den nye langsigtede 2050 klimastrategi for en velstående og klimaneutral økonomi, hvori det blev fastslået, at EU skulle nå ned på 0% drivhusgasemissioner i 2050. Selvom strategien identificerer plastik som en del af den nuværende miljøkrise, er de forskellige veje, der gennemføres for at nå dette ambitiøse mål stadig under drøftelse – og de mangler ofte korrekte overvejelser om hvordan hver fase af plastikkens livscyklus påvirker miljøet, klimaet og menneskers sundhed.

For at sætte fokus på dette akutte problem har Center for International Environmental Law (CIEL), i samarbejde med Break Free From Plastic, udgivet en omfattende rapport, der analyserer, hvordan hver fase af plastikkens livscyklus påvirker klimaet.  

Samlet set er de vigtigste fund i rapporten klar: plastik truer klimaet på globalt plan, og afbrænding af plastik i forbrændingsanlæg vil kun forværre problemet. For at standse klimapåvirkningen af ​​plastik, er der brug for akut og ambitiøs handling.

Derfor opfordrer Plastic Change til at fokusere på affaldshåndteringsløsninger øverst i affaldshierarkiet. De strategier, der har størst potentiale for at reducere både klima- og miljømæssige risici ved plastik, omfatter at indføre en række EU-dækkende affaldsforebyggende politikker, for at sætte en stop for produktionen og brugen af engangsplastik produkter og emballage, og som samtidig støtter op om nye affaldsfrie forretningsmodeller, der fremmer overgangen til en reel cirkulær økonomi.

Læs hele rapporten her.