Nyheder

Politisk aftale på plastik er en del-sejr for miljø og klima

Det er meget positivt, at der nu endelig er enighed om, at plastik skal ud af affaldsforbrændingen. Det er en væsentlig forudsætning for, at vi kan begynde at bevæge os i retning af den grønne omstilling.

Der er netop indgået en aftale på affaldsområdet mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget. Aftalen skal nedbringe Danmarks CO2-udledning med 0,7 mio. tons i 2030 – og aftalen er samtidig et opgør med den forbrændingskultur, vi har haft i Danmark gennem de sidste 50 år. Det er noget, vi i Plastic Change sammen med andre grønne organisationer har kæmpet for i årevis.

”Det er fuldstændig afgørende, at vi holder op med at brænde plastik af, da det i 2020 ikke udgør en bæredygtig forvaltning af plastik og naturens ressourcer. Det er et stort første skridt, der gør at vi kan komme ud af fortidens forbrændingsæra og bevæge os i retning mod et affaldsfrit samfund, hvor vi ikke bare brænder affald af, men begynder at udvikle teknologier til affaldsforebyggelse.”

Henrik Beha Pedersen, stifter og bestyrelsesformand i Plastic Change

Den nye aftale har et stort fokus på plastik, fordi plastik udgør en væsentlig kilde til CO2-udledningen. Samtidig udgør plastik også en væsentlig og stigende andel af affaldsfraktionen, og derfor er vi også nødsaget til at fokusere på, hvordan vi skal reducere vores forbrug.

Det er positivt, at vi nu skal til at sortere mere og mere ensartet, og der skal naturligvis lægges kræfter i at øge genanvendelsen. Den nye aftale løser imidlertid ikke de udfordringer vi som samfund har med overforbrug og stigende affaldsmængder, hvor en væsentlig andel består af engangsplastik og emballager.

Klimagevinsterne er langt højere dér, hvor vi forbruger mindre plastik, og genbruger for eksempel emballager. Derfor savner vi i Plastic Change også et større fokus på de miljø-, ressource- og klimagevinster, vi kunne opnå ved forebyggelse af plastikaffald via reduktion og genbrug, som udgør de to øverste hylder i EU’s affaldshierarki. Reduktionsmål og genbrugsmål er den næste bastion på plastik, og her vil vi i Plastic Change gøre en forskel.