Nyheder

Plastic Change bakker op om nye anbefalinger for affaldssortering fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen anbefaler, at 22 kommuner bør udfase kombineret indsamling af metal, glas og plastikaffald på baggrund af et fagligt notat udarbejdet af Ramböll. Ramböll konkluderer, at plastik indsamlet særskilt fra glas og metal gennemsnitligt er lidt mere anvendeligt end plastik fra en kombineret indsamling af de tre materialer.

Anne Aittomaki, strategisk direktør i den danske miljøorganisation, Plastic Change, er meget positiv over for miljøstyrelsens anbefalinger om, at sammenblandingen af affaldstyperne skal ophøre:

”Separat sortering af metal, glas og plastik hjemme hos borgerne er helt afgørende for at opnå en bedre kvalitet i genanvendelsen, og det her er et skridt i den rigtige retning”, udtaler hun, og fortsætter:

”I Plastic Change oplever vi en stor vilje og interesse for sortering ude i hjemmene. Borgerne vil gerne sortere – og derfor skal vi heller ikke stoppe her. Vi skal have ensartede sorteringskriterier på tværs af alle kommuner, så vi får rene fraktioner, som kan spille ind i genanvendelsen. Det skal være let og intuitivt for borgerne at sortere. Derfor anbefaler vi i Plastic Change, at alle fødevareemballager i plastik sorteres særskilt fra andre plastikemballager ude hos borgerne. Det vil i højere grad sikre, at brugte fødevareemballager igen kan blive til nye fødevareemballager.

Rambölls faglige vurdering, der ligger til grund for Miljøstyrelsens anbefalinger, bygger især på tre undersøgelser udarbejdet i perioden januar 2018 – april 2020.

Læs Miljøstyrelsens pressemeddelelse her