Nyheder

Offentlig konference om Plastik i Danmark med deltagelse af miljøministeren

Kom og bliv klogere på plastik d. 17 januar når Rådet for Grøn Omstilling i samarbejde med Plastic Change, Forbrugerrådet TÆNK og IDA Grøn Teknologi afholder konference om plastik og udfordringerne med plastik med spændende oplægsholdere og Miljøministeren om regeringens plastikpolitik.


Verden har behov for, at vi skruer ned for CO2-udslip ved plastikproduktion og -forbrug, ved at genbruge mere, øge plastikgenanvendelsen og mindske plastikforureningen. Der er især behov for, at plastik med sundheds- og miljøskadelige kemikalier i udfases i produktionen.

Der er behov for at Danmark gør en meget større indsats end hidtil. Derfor beder vi de danske aktører på plastikområdet – producenter, detailhandel, forbrugere, affaldsbranche m.v. – om at komme med ambitiøse bud på, hvad de kan gøre for at mindske de skadelige effekter på klima, miljø og sundhed fra plastik.

EU har vedtaget strategier for cirkulær økonomi og plastik, samt flere direktiver for plastikreduktion. Den tidligere regering udarbejdede en plastikhandlingsplan, hvor alle Folketingets partier kort tid efter tilsluttede sig en samarbejdsaftale på plastikområdet. Den ny S-regering vil sætte en ny retning, øge tempoet og ambitionsniveauet og lave en plastikhandlingsplan.

Tid og sted: konferencen finder sted d. 17 januar kl.9-12.39 på Johan Borups Højskole i Den Store Sal.

Deltagelse er gratis og for alle men tilmelding er nødvendig via nedenstående link og senest d. 13 januar.