Nyheder

Nyt studie viser at danske kunstgræsbaner indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer

Nyt studie finder hundredvis af kemiske stoffer i gummigranulatet i danske kunstgræsbaner, hvoraf flere er miljø- og sundhedsskadelige. Resultaterne kommer samtidig med, at Danmark i dag skal stemme om EU’s forslag om at forbyde gummigranulat fra bildæk i kunstgræsbaner. Miljøminister Magnus Heunicke har tidligere udtalt, at han er imod forbuddet.

I dag skal et nyt EU lovforslag omkring forbud mod bevidst tilsat mikroplastik, herunder gummigranulat som infill på kunstgræsbaner, stemmes om. Det er REACH-komiteen, der skal stemme om lovforslaget, og er hidtil blevet mødt med modstand fra den danske miljøminister, Magnus Heunicke (mens de fleste andre EU-lande bakker op om forbuddet), der i stedet foretrækker at begrænse forureningen ved foranstaltninger, fysisk og adfærdsmæssigt, ved banerne – med argumentet om at folkesundheden gennem muligheden for udendørs sportsaktiviteter året rundt samt idræts- og foreningslivet skal beskyttes. Den danske modstand gør det desto mere aktuelt at synliggøre sundheds- og miljørisici ved gummigranulat infill på også danske kunstgræsbaner – og dermed at folkesundheden og miljøet netop er i fare, hvis brugen fortsætter.

Læs det samlede notat om den indledende undersøgelse her. 

I et samarbejde mellem forskere på Københavns Universitet og NGO’en Plastic Change er der som optakt til afstemningen blevet foretaget nye prøver af gummigranulat infill (fyld) fra i alt tre kunstgræsbaner i København og på Frederiksberg. Studiet er lavet for at undersøge, hvorvidt gummigranulat infill fra kunstgræsbaner i Danmark indeholder og frigiver dokumenterede miljøskadelige kemikalier, med særlig fokus på kemikalierne 6PPD og 6PPD-quinone, samt andre velkendte gummi- og dæk-tilsætningsstoffer som 2-phenylphenol og hydroquinon. Disse kemikalier er ofte ikke en del af de kemikalier, man typisk screener for i miljøundersøgelser.

Læs også: Åbent brev til miljøminister: Danmark bør gå forrest for at begrænse bevidst tilsat mikroplastik i forbrugerprodukter

Resultaterne viser bekymrende fund af en række miljø- og sundhedsskadelige stoffer, heriblandt stoffer som 6PPD, melamine, benzothiazole, 2-phenylphenol og hydroquinone, som alle anses som værende problematiske for miljø og sundhed. Særligt 6PPD blev fundet i forholdsvis høje koncentrationer, og flere af de problematiske stoffer (melamine og benzothiazole) er også fundet nyligt i dansk grundvand. Det indikerer, at en lang række skadelige stoffer kan blive udvasket fra gummigranulat anvendt på kunstgræsbaner, heriblandt mange som normalt ikke måles for i miljøundersøgelser.

Resultaterne er det første skridt i en mere uddybende undersøgelse af forurening fra gummigranulat i kunstgræsbaner, som forskere på Københavns Universitet er i gang med. I kommende undersøgelser vil drænvand fra kunstgræsbaner undersøges nærmere for indhold og koncentrationer af problematiske stoffer, og her vil det mere præcist kunne siges, hvor store mængder af de forskellige stoffer, der lander i det danske miljø. 

Læs det samlede notat om den indledende undersøgelse her

Et par billeder taget fra fodboldbanerne. Øverst: gummigranulat/infill til kunstgræsbaner, som ligger spredt på og udenfor banerne. Nederst: billede af en kunstgræsmåtte og dens underlag, med de sorte gummigranulater ovenpå.