Nyheder

Ny rapport stiller skarpt på det europæiske forbrug af engangs-hygiejneprodukter

Forbruget af engangs-menstruationsprodukter (tamponer, hygiejnebind), engangsbleer og vådservietter i Europa kortlægges i en ny rapport udarbejdet af organisationen Zero Waste Europe, der er med i den internationale Break Free From Plastic-bevægelse, som Plastic Change sidder i styregruppen for. Fælles for disse produkter er, at de hovedsageligt består af plastik og er til engangsbrug, dvs. at de bliver til affald efter blot ét enkelt brug, hvormed der er store omkostninger forbundet med bortskaffelsen. Det anslås, at den samlede mængde affald fra engangs-hygiejneprodukter udgør 7.832.000 tons (svarende til 15,3 kg. pr. indbygger om året) inden for EU.

Udover at skabe enorme mængder affald, forårsager engangs-hygiejneprodukter også miljømæssige skadevirkninger i alle led af deres livscyklus. Der går nemlig store mængder af materiale, vand og elektricitet til i fremstillingsprocessen, og produkternes komplekse materialesammensætning gør dem praktisk talt umulige at genanvende. Derfor ender de typisk på lossepladser (87%) eller forbrændingsanlæg (13%), hvor de medfører et stort ressourcespild og har negativ indvirkning på vores miljø og klima.

Det er dog langt fra alt engangs-hygiejneaffald, der ender livet på land. Hygiejnebind, tamponer og vådservietter skylles ofte ud i toilettet efter brug, hvorfra de føres videre ud i havet via spildevandssystemerne. Faktisk er disse 3 produkter noget af det hyppigst forekommende engangsplastik i havmiljøet, hvilket bl.a. har vist sig ved oprydnings-audits på strande i Storbritannien og ved den catalanske kyst, hvor produkterne udgjorde henholdsvis 6,2% og 5% af det indsamlede affald. Samtidig udleder produkterne massive mængder af mikroplast i havet når de nedbrydes.

Genbrugelige hygiejneprodukter er vejen frem

Rapporten påpeger også de vigtigste gevinster ved genbrugelige alternativer, og de er til at tage og føle på. Alene i EU vil vi for eksempel kunne spare miljøet for 100.000 tons affald om året, hvis blot 20% af forbrugerne skifter engangs-menstruationsprodukterne ud med en genbrugelig løsning som menstruationskoppen. Samme regnestykke fremgår for engangsbleer, hvor besparelsen vil være næsten 1 million tons affald om året.

Og her snakker vi kun om besparelserne på affald. Kigger vi på de økonomiske besparelser i de private hjem, vil et skift til en genbrugelig menstruationskop give en årlig besparelse for den enkelte forbruger på mellem 134 – 890 kroner, mens en børnefamilie årligt vil kunne spare mellem 1.500 – 15.000 kroner ved at skifte til genbrugelige bleer. Desuden vil genbrugelige menstruationsprodukter bidrage til at komme sociale udfordringer med ”menstruations-fattigdom” til livs på tværs af EU-lande.

Men for at vi kan høste de positive gevinster er det helt centralt, at genbrugelige alternativer til engangs-hygiejne bliver gjort langt mere tilgængeligt for forbrugerne i EU end de er i dag – ikke mindst hvad angår prisen. I de fleste europæiske regioner kan menstruationskopper, genbrugsbind og genbrugsbleer kun anskaffes via webshops og nogle få apoteker, og der ligger derfor en stor opgave forude i at få udbredt produkterne til dagligvarebutikkerne på tværs af EU.

Læs hele rapporten her