Nyheder

Ny handlingsplan for cirkulær økonomi lover at tackle plastikforurening – men vil den blive fulgt op af konkrete tiltag?

I dag løfter Europa-Kommisionen sløret for den nye handlingsplan for cirkulær økonomi, som er et skridt i den rigtige retning for at tackle plastikforurening. Men handlingsplanen vil kun være effektiv, hvis den følges op med klare forpligtelser, der fokuserer på reduktion og genbrug.

Meget vand er løbet under broen siden Europa-Kommissionen i 2015 udkom med en handlingsplan for cirkulær økonomi, og verden er blevet klogere på, hvordan vi løser problemerne med plastikforurening. Den nye handlingsplan afspejler denne rejse ved at indeholde en stærkere formulering omkring prioriteringen af reduktion, genbrug og nye forretningsmodeller til at reducere vores forbrug af plastik.

Det er positivt at se kommissionens tilkendegivelse om at udvikle en bæredygtig tværsektoriel produktpolitik-ramme. Sådan en ramme har længe været ventet, men den skal være bindende og sikre, at der bliver sat en stopper for uholdbare praksisser som over-emballering. En lovgivningsmæssig ramme som denne bør ligeledes stimulere re-design af produkter og distributionsmodeller, og drive overgangen til service-baserede genbrugssystemer og genbrugelige produkter uden skadelig kemi.

”De to øverste hylder i EU’s affaldshierarki, der omhandler forebyggelse ved reduktion og genbrug, er indtil videre blevet fuldkommen overset. Forhåbentlig bliver det nu kernen i de tiltag, der skal iværksættes i den nye handlingsplan for cirkulær økonomi, for at fremme re-design af produkter og emballage samt deres produktions- og distributionssystemer. Dette er ikke kun en betingelse for at opnå cirkulær økonomi uden skadelig kemi, det er også nødvendigt for at levere på EU’s klimadagsorden, ” udtaler Anne Aittomaki, Strategisk Direktør i Plastic Change.

Samtidig indtager vi i Plastic Change en forbeholden position, når det kommer til Europa-Kommissionens tilkendegivelse om at fastlægge en politisk ramme for biobaseret og bionedbrydelig plastik. Disse plastiktyper bliver alt for ofte fremhævet som løsningen på plastikkrisen, men faktum er, at anvendelsen ofte forbliver kortvarig og for det meste udgør engangsbrug med lignende påvirkninger på miljøet, herunder havet [1]. Direkte erstatning af konventionel plastik med biobaseret og bionedbrydelig plastik udgør for det meste grønne påstande, der forvirrer forbrugerne.

Endeligt skal det fremhæves, at økonomiske instrumenter og investeringer er afgørende for, at vi kan udvikle og skalere løsninger til en reel cirkulær økonomi, og vi opfordrer derfor EU til at sikre, at nye forretningsmodeller og systemer, der er baseret på forebyggelse, reduktion og genbrug, understøttes.

Dyk ned i den nye EU-handlingsplan for cirkulær økonomi her

Vi samarbejder med Rethink Plastic

I Plastic Change samarbejder vi tæt med den Bruxelles-baserede alliance af førende europæiske NGO’er, Rethink Plastic, der arbejder for at reducere plastikaffald og plastikforurening ved at etablere en cirkulær økonomi så højt i værdikæden som muligt. Dette skal ske ved at reducere ressourceforbruget og minimere ressource-input via bedre design og incitament til genbrugs systemer og længere produktlevetider.