Nyheder

Naturen vrimler med plastik-pellets – men vi kan undgå det med den rette lovgivning

Plastik-pellets er én af de helt store miljøsyndere i havet, og én af hovedkilderne til mikroplastik. Men udledningen af plastik-pellets til miljøet kan nedbringes markant, hvis vi foretager de nødvendige lovtiltag i EU. Det viser en ny rapport udarbejdet af den europæiske NGO-sammenslutning Break Free From Plastic, som Plastic Change er en aktiv del af.

Plastik-pellets (også kendt som pellets, nurdles eller beads), er hovedingrediensen til plastik, og bruges til fremstilling af praktisk talt alle typer af plastikprodukter og emballager. Hver dag bliver millioner af de små plastikkugler brugt i fremstillingen af plastikprodukter, men store mængder går tabt undervejs, bl.a. ved produktion, opbevaring, lastning, transport, forarbejdning og genanvendelse. Som en konsekvens er plastik-pellets den andenstørste direkte kilde til mikroplastik-forurening i havet med alvorlige konsekvenser for havlivet. 

Det anslås, at op til 167.431 tons plastik-pellets udledes til miljøet om året i EU. Plastik-pellets er fundet ved kysterne i alle europæiske lande, og findes i særligt stort omfang i nærheden af industriområder. Plastic Change har tidligere foretaget stikprøver for spildet af plastik-pellets i nærheden af danske virksomheder, hvor vi fandt pellets ved 6 ud af 7 virksomheder.

Plastic Change har tidligere undersøgt spildet af plastik-pellets i nærheden af danske virksomheder, og fandt pellets ved 6 ud af 7 virksomheder.

EU skal skride til handling nu!

Selvom plastik-pellets er én af de helt store bidragydere til den globale forurening af havmiljøet, er der endnu ikke foretaget mærkbare lovindgreb i EU for at forhindre pellet-spild. Industrien har hverken økonomiske, juridiske eller omdømmemæssige incitamenter for at minimere spildet, og derfor fortsætter det i stor skala. Derfor er det afgørende, at EU kommer på banen, og indfører nye forordninger, der forpligter industrien til at implementere en forsyningskæde-tilgang på tværs af plastik-forsyningskæden for at forebygge tab af pellets. 

Rapporten tegner hovedtrækkene i et forslag til en ny EU-forordning for pellets, som forpligter industrien til at implementere best practice-løsninger for at sikre, at pellets håndteres ansvarligt i hele forsyningskæden. Dermed anslås det, at vi kan opnå en reduktion af forureningen med plastik-pellets på 95% i 2035.

Dyk ned i rapporten her

Plastic Change er medafsender af rapporten, og som en del af Break Free From Plastic-bevægelsen presser vi på for, at lovgiverne i EU foretager de nødvendige tiltag for at forhindre plastikspild fra plastikproduktionen.