Artikler

Mere Plastikemballage?

Svaret på madspild er ikke mere plastik

Vi skal have mere emballage – for miljøet skyld, fordi det forhindrer madspild. Det siger forskere fra DTU i en artikel i Samvirke, uddybet af flere medier i den forløbne uge. Forskerne hævder, at emballage kun udgør 1 procent af miljøbelastningen i forbindelse med fødevareproduktion, hvor produktion og opbevaring udgør de resterende 99 procent. Men det regnestykke handler kun om, hvor meget det koster at fremstille og forbrænde den brugte emballage. Forskerne har ikke indregnet den samlede miljøbelastning af emballage, der f.eks. medfører, at enorme mængder af plastikemballage bliver dumpet i naturen og med vind og vandløb flyder ud i havet.

“Vi er enige i, at emballage forhindrer madspild, men svaret på madspild er ikke at bruge mere plastikemballage. I stedet for skal vi sætte alt ind på at gennemtænke design, materialer og genbrugssystemer, så plastik får en værdi og aldrig ender i naturen”

32% havner i naturen

Ifølge en rapport fra World Economic Forum forsvinder 32 procent af al plastikemballage ud i naturen. Hvert minut havner det, der svarer til en lastbilfuld plastik i havet, lig med 8 millioner tons om året. Med den nuværende udvikling vil det tal være fordoblet om ti år. Plastikemballage udgør den største andel af al plastikken i verdenshavene. Hvis vi skal beregne de samlede miljøomkostninger, er vi nødt til at indregne effekten af, at vi ikke har styr på håndtering af plastik. Resultatet er mikroplastik i fødekæden og ødelæggelse af havmiljøet. Det fører til store omkostninger for fiskeindustrien og turistbranchen, og ingen ved, hvad det på længere sigt vil betyde for dyr og menneskers sundhed.

Plastik Engangsemballage - Plastic Change
FOTO AF PLASTIC CHANGE / MADS JENSEN

Elendig plastikkultur

World Economic Forum estimerer, at kun 5 procent af al plastikemballage bliver genanvendt. Det betyder, at et økonomisk potentiale på 80-120 milliarder dollars hvert går år tabt. Vi har ikke formået at opbygge et system, der indsamler og genanvender plastikken. Vi har en elendig for ikke at sige manglende plastikkultur. Blandt andet fordi lande som Danmark har valgt at brænde plastikken af. Når vi anvender plastik en gang og brænder det af, er der tale om en alt for kort værdikæde, hvor en ressource, der sagtens kunne anvendes igen og igen, ender med at bidrage til klimaforandringerne på grund af CO2 udledningen. 

Desuden eksporteres mange produkter til lande, hvor der ikke findes genbrugsmuligheder. Derfor er det nødvendigt med emballage, der er bio-nedbrydelig under naturlige forhold.

Nyt design og materiale

Vi er enige i, at emballage forhindrer madspild, men svaret på madspild er ikke at bruge mere plastikemballage. I stedet for skal vi sætte alt ind på at gennemtænke design, materialer og genbrugssystemer, så plastik får en værdi og aldrig ender i naturen, og vi med god samvittighed kan emballere. Desuden bør de samlede miljøomkostninger ved at minimere madspild altid medtage konsekvenserne af, at med den nuværende udvikling vil verdenshavene, i 2050, rumme mere plastik en fisk.