Nyheder

Lego – You can do better!

Lego er endt i en blindgyde. Lego vil med sin ”løsning” downcycle den gode kvalitetsplastik til Legoklodser.

Med deres løsning på sit fossile forbrug af plastik, er Lego endt i en blindgyde. Lego vil producere fremtidens Lego klodser af genanvendte plastikflasker. Jeg har faktisk svært ved at tro på, at det er sandt. Lego må kunne mere end at anvende højkvalitets fødevareplastik til endestation Lego klods. En løsning hvormed presset på udvinding af nye fossile ressourcer opretholdes. Det er ren downcycling eller med et andet ord, cirkulær værdiforringelse, når plastik der ellers kunne have været genanvendt igen og igen, udtages af sit cirkulære kredsløb og ender i en Legoklods. Det er jo på ingen måde den forhåbning jeg havde, da jeg for nogle år siden hørte at Lego havde sat sig selv den udfordring, at nu ville de løse problemet med, at klodserne er fremstillet af fossil plastik og ikke kan genanvendes. Jeg håbede på, at Lego skulle komme frem til en revolutionerende måde at fremstille plastik klodser på, der ikke betyder mere fossil olieudvinding. Måske endda komme op med ideer til, hvordan klodserne aldrig ender som affald og kunne komme retur (pant?) og genanvendes efter genbrug i årevis. En mere systemisk løsning, men nej.

Hvis alle gjorde som Lego

Lad os lige slå fast hvad jeg mener med downcycling og hvordan affaldshierarkiet fungerer i forhold til at mindske trykket på klodens ressourcer. Det fornemste er at reducere plastikforbruget. Det ser svært ud for Lego med det stigende salg. Lego har dog reduceret sit fossile aftryk på de små poser klodserne pakkes ind i, men det store træk på klodens ressourcer stammer fra klodserne. Med den øgede mængde fossile ressourcer det kræver at Lego vækster, vokser behovet for at Lego kommer med en løsning.

Det næstbedste er genbruge plastik, så det bevarer sin oprindelige funktion. Lego genbruges i stor stil og klodserne ender med den nuværende forretningsmodel hos brugerne, hvilket betyder at Lego hele tiden har brug for nye ressourcer, ny plastik, der vil udlede mere CO2. De klodser der allerede er på markedet indeholder, som jeg har forstået det, kemi der betyder, at Lego ikke laver en returordning og kan genanvende sine materialer. Med andre ord så vil de klodser der er på markedet, når de er for slidte, skulle deponeres eller brændes og udlede CO2.

Det tredjebedste er at genanvende materialer og vel og mærke så materialer ikke downcycles. Heller ikke her kan Lego levere. Legos plan er at udtage en højkvalitetsplastik i form af plastikmaterialet PET af fødevarekvalitet. En kvalitetsvare der ellers kan genanvendes 1:1 til nye flasker eller andre fødevareemner og kunne have været genanvendt et antal gange, hvorved CO2 aftrykket formindskes.

Lego vil med sin ”løsning” downcycle den gode kvalitet plastik til Legoklodser. Ifølge Lego er deres nye klods lavet af et materiale hvor plastiktypen PET er styrket med additiver. Gad godt vide hvad det er for additiver og hvad det betyder for klodsernes evne til at kunne genanvendes. Indtil vi ved bedre fra Lego, så er det klodser der med sit indhold af kemikalier, herunder farvestoffer med flere, ikke kan genanvendes på det niveau der var udgangspunktet. Med andre ord bevæger Lego sig lavere end det tredje niveau i affaldshierarkiet og må vel melde klarere ud, at det projekt der oprindelig blev meldt ud, om at sikre en bæredygtig produktion af klodser, er slået fejl.

Viser problemet med genanvendelsen

Når Lego i forbindelse med lancering af deres løsning udtaler, at de har problemer med at vide om de kan sikre en stabil forsyning af genanvendelig PET, udstiller det problemerne med genanvendelsen af plastik. Problemet handler ifølge Lego om sporbarhed og kvalitet (læs indhold af problematiske kemikalier).

Et andet og større problem, der nagler Lego’s problem med at anvende fødevareplastik er, at EU er på vej med nye regler. EU vil sikre, at højkvalitets fødevareplastik ikke downcycles til for eksempel shampoo flasker, rengøringsprodukter – og legoklodser. Med den regulering understreger EU, at en række producenters intentioner om at anvende fødevareplastikken lavere i affaldshierarkiet, udhuler markedet for genanvendelse. Legos ordning udfordrer direkte markedet for fødevareplastik. Noget som ikke bare EU, men også Coca Cola med flere ser som ikke-bæredygtigt. Også Plastindustriens brancheorganisation mener det er vigtigt at holde fødevareplastik for sig, så det kan genanvendes flere gange og ikke downcycles. Det samme mener Ingeniørforeningen i Danmark, der i sit oplæg til en langsigtet strategi for genanvendelse i Danmark skriver, at det bør sikres at genanvendelse ikke fører til behov for nye materialer. 

Med andre ord risikerer Lego, at den løsning de er kommet frem til slet ikke er gangbar på længere sigt. Hvad skal Lego så stille op? Lego taler om, at der findes andre fraktioner af genanvendelig PET-plastik der ender på lossepladserne, men hvis det ikke er fødevareplastik vil risikoen for at materialet er kontamineret med en række kemikalier være langt større.  Selv genanvendt fødevareplastik kan være forurenet med kemikalier, hvorfor EU i sin nye forordning taler om at ”dekontaminere”, altså fjerne farlige kemikalier i fødevareplastik, før den anvendes til nye produkter.

Lego vil drive prisstigning

Ikke nok med at Lego vil trække ellers genanvendelig PET ud af markedet. Lego og andre ikke-fødevareproducerende firmaers kamp om den rene plastikfraktion, vil påvirke priserne der allerede nu skyder i vejret. Det vil påvirke prisen på fødevareemballagerne og føre til at forbrugerne må betale. Er Lego slået tilbage til start, da al deres innovation er baseret på fødevarekvalitet plastik, eller er der andre løsninger på tegnebrættet? I hvert fald er løsningen med anvendelse af fødevarekvalitets plastik ikke cirkulær.

Kæmpe Lego fan

Når jeg virkelig ønsker for Lego, at det skal lykkes at komme med verdens bedste grønne løsning, handler det både om at jeg og min familie er kæmpe Lego fans og at verden har brug for grønne gennembrud på løsninger. År efter år vi været på Lego messe i Bella centeret og brugt hele dage på at samle Lego. Jeg har beundret hvordan Lego fanklubben har forbedret sidste års installationer. År efter år har vi købt Lego. Klodserne derhjemme kan ikke længere være i to meget store bokse. Nu ser det ud til at det fortsat skal øge det fossile træk på klodens ressourcer. 

Indtjening og evner forpligter

Lego lever højt på, at børn og deres familier ivrigt køber og leger med deres produkter. Det er de samme børn og familier, der ser ind i klimakrisen. En udvikling hvor vi med FN generalsekretær António Guterres’s ord har bevæget os ud på tynd is.

Det betyder Lego har et særligt ansvar. Lego udleder CO2 i stigende mængder. Årligt producerer verden 400 millioner ton plastik, kun overgået af stål og beton. Legos andel på 140.000 tons, eller 0,035% er ikke ubetydelig, fordi løsningen kunne pege fremad for den øvrige plastikproduktion. Det kan sammenlignes med at Danmarks indsats på klimaområdet, selvom vi er et lille land, ikke er ubetydelig, fordi den kan anspore andre lande til at finde løsninger.

For mig er det væsentlige her, at Lego med sine meget store økonomiske overskud i virksomheden, med rette kan forventes at levere et gennembrud. Vi lever i en tid hvor vi har brug for at industrien ikke alene tænker på egne bundlinier, men kommer med løsninger til det fælles bedste. Løsninger der kunne vise vejen ud af den fossile baglås. En baglås som olie- kemikalie og plastindustrien satser på skal fortsætte. Det må man så sige slet ikke er lykkedes hvilket er stærkt utilfredsstillende og ansvarspåkrævende. Lego er endt i liga med de mange andre producenter, der slås om at få fat i højkvalitets fødevareplastik for at downcycle den i blandt andet tekstiler. Jeg er sikker på at bestyrelsen hos Lego ikke sover helt så godt om natten, velvidende at her har koncernen ikke leveret.

Så hvad nu Lego?