Artikler

Indkøbspolitik: Potentialet i kommunerne er enormt

Artiklen er bragt i Teknik og Miljø – April 2021

Kommunerne har en unik mulighed for at spille en central rolle i forbindelse med affaldsforebyggelse på et strukturelt plan og drive markedet mod forebyggelse og flergangsbrug. Her er kommunernes indkøbspolitik helt central at tage fat i.

Tre generationers forbrug af plastik har sat sine tydelige spor på kloden. Siden 1950’erne er den globale produktion af plastik mangedoblet, og den forventes at blive yderligere fordoblet inden for de næste 20 år. I samme periode forventes plastikforureningen at firdobles. Næsten halvdelen af verdens plastik bliver brugt til engangsemballager og engangsprodukter med kort levetid og lav markedsværdi. Produktionen af engangsplastik har ført til et uhensigtsmæssigt træk på klodens begrænsede ressourcer, øget CO2-udledning, enorme affaldsbjerge samt stigende plastikforurening.

Hvor plastik bliver brugt

I Plastic Change, som er en dansk forening og miljøorganisation, har vi siden 2014 arbejdet for at reducere plastikforureningen. Men plastik er ikke kun en forureningsproblematik, det er i høj grad også en ressourceproblematik med konsekvenser for klima og sundhed, da vi bruger alt for meget engangsplastik. I februar 2021 lancerede vi en ny treårig strategi, der skal hæve ambitionerne for, hvordan vi kan løse udfordringerne med engangsplastik ved at fokusere på reduktion og genbrug af emballager, der vaskes op og bruges direkte igen.

Vi skal knække affaldskurven

I Danmark er vi blandt de bedste i verden til at producere affald. Vores høje levestandard og store forbrug betyder, at vi hvert år producerer mere end 800 kg affald pr. indbygger. Affald, hvoraf en mindre del genanvendes, mens størstedelen går op i røg i vores forbrændingsanlæg eller eksporteres. Affald, hvoraf en væsentlig andel består af emballager og produkter, som kun har været brugt én gang, før det sorteres som affald.

Ifølge OECD og deres opgørelse over verdens fremskridt med verdensmålene, er det netop verdensmål 12 om ansvarlig produktion og forbrug, hvor Danmark sakker bagud. Vi producerer simpelthen for meget affald. Så den helt store opgave er at knække affaldskurven.

Det at knække affaldskurven er også et af hovedbudskaberne i Klimaaftalen for en Grøn Affaldssektor, som gentages i regeringens handlingsplan for Cirkulær Økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. Der er bred enighed om, at vi skal reducere vores affaldsmængder. Udfordringen er, at førnævnte planer ikke indeholder nævneværdige konkrete initiativer til at gøre netop det. Mere husstandssortering af affald er bestemt vigtigt, ligesom bedre genanvendelse er det – men det gør ikke noget for at knække affaldskurven. Genanvendelse er affaldshåndtering og en fortsættelse af den lineære økonomi. Vi er nødt til at sammentænke forebyggelse, reduktion og genbrug med – håndtering og genanvendelse af affald og proportionelt og fordele indsatser og investeringer i forhold til at kunne knække affaldskurven.

Mere husstandssortering af affald er bestemt vigtigt, ligesom bedre genanvendelse er det – men det gør ikke noget for at knække affaldskurven. Genanvendelse er affaldshåndtering og en fortsættelse af den lineære økonomi.

Anne Aittomaki, Strategisk Direktør i Plastic Change
Reduktion og genbrug er fremtiden

Potentialet i kommunerne er enormt

Kommunerne har en unik mulighed for at spille en central rolle i forbindelse med affaldsforebyggelse på et strukturelt plan og drive markedet mod forebyggelse og flergangsbrug. Her er kommunernes indkøbspolitik helt central at tage fat i. Kommunerne køber hvert år ind for ca. 100 milliarder danske kroner, og de har dermed muligheden for at lede overgangen til en affaldsforebyggende cirkulær økonomi gennem sine indkøb. Alene ved at kigge på udfasning af engangsprodukter og -emballager ligger der et stort potentiale i forhold til institutioner, skoler plejehjem mv.

Miljøstyrelsen udkom sidste år med rapporten ”Prisen for Cirkulære Indkøb”, der bl.a. analyserer på brugen af kopper og konkluderer, at ud af de fire typer kopper: engangskoppen i skum, engangskoppen i svanemærket pap, flergangskoppen i hård plastik og flergangskoppen i porcelæn, er sidstnævnte det mest bæredygtige valg – både ift. miljø, CO2-aftryk og økonomi. Og det er bare ét eksempel , hvor man forebygger affaldsgenerering ved at gå væk fra engangsbrug. Tænk hvis man gjorde det samme med tallerkener, krus og glas og bestik samt andre engangsartikler og -emballager! Alene ved at udfase indkøb af vand på flaske og erstatte med dansk postevand er der sparet på flere kontoer.

Mod en målrettet indkøbspolitik

Frederiksberg Kommune er i gang med en toårig forsøgsperiode, med forbud mod indkøb af engangsservice i kommunens ca. 200 offentlige institutioner. I Region Midtjyllands indkøbsafdeling er de også i gang med at indarbejde forebyggende tiltag på engangsartikler i regionens udbud. Alene på hospitalsområdet ville en udbudspolitik på engangsbrug kunne gøre meget i forhold til affaldsforebyggelse. I Hamborg i Tyskland har de i deres grønne indkøbspolitik lavet en ”negativ liste” over bl.a. engangsprodukter, der ikke må indkøbes.

Kommunerne har et stærkt kort på hånden med deres indkøbspolitik til at forebygge affald og dermed være med til at arbejde hen imod at knække affaldskurven. De kan nemlig stille krav til produkter og til producenter og leverandører, f.eks. om at de skal tage deres emballager tilbage. Dermed kan kommunerne være med til at rykke ved den lineære affaldsbehandling og trække markedet fra affaldshåndtering til et nyt marked for affaldsforebyggelse.

Vi skal alle skrue op for ambitionerne

Alle skal være med til at drive den grønne omstilling mod affaldsforebyggelse: befolkningen, industrien, politikerne og kommunerne. Vores nye strategi fra Plastic Change stiller skarpt på reduktion og genbrug, for det er det, der er brug for, og samtidig er det det, de fleste har svært ved at komme i gang med.

Affaldshierarkiet

Reduktion og genbrug er et stop for affaldsgenerering og fordrer, at vi gør noget helt andet end det vi plejer. Det kræver nytænkning og nye målsætninger, og i Plastic Change er vi allerede i fuld gang med at hjælpe både kommuner og virksomheder i gang med implementeringen af ambitiøse reduktions- og genbrugsmål. Vi ønsker, at Danmark skal blive et grønt foregangsland for nye grønne affaldsforebyggende løsninger og teknologier, og vi vil vise, det er muligt at have et velfærdssamfund med høj levestandard og med respekt for klodens ressourcer.