Nyheder

Gør din menstruation ”grønnere” og sundere

Denne uge er International #EnvironmenstrualWeek, der sætter fokus på sammenhængen mellem menstruation og miljø – og bygger bro mellem miljø- og kvindebevægelsen.

Menstruation og menstruationsprodukter er en ting som blødende kvinder over hele verden helt naturligt ca. en gang om måneden skal forholde sig til. Men ikke to kroppe er ens og adgangen til menstruationsprodukter og viden – og i det hele taget adgang til samtalen om at bløde – er underlagt store forskelle. Det handler b.la. om kultur, religion, køn, krop, ulighed, tabuer, skam, økonomi og fattigdom samt uddannelse og sundhed. Men det er også en samtale, der i stigende grad omhandler miljø og klima, da engangsmenstruations-produkter udgør en stor klima- og miljøbelastede affaldskilde.

Menstruationsprodukter som plastikforurening og affald

I løbet af en kvindes levetid bruger hun omkring 12.000 engangstamponer eller -bind, hvilket svarer til omtrent 150 kilo affald per blødende kvinde. I EU bliver det til 46 milliarder stykker engangsmenstruations-produkter eller 590.000 ton klimabelastende affald, der enten bliver brændt eller ender på åbne lossepladser. Derudover er engangsmenstruations-produkter ofte fyldt med kemikalier, som kan udgøre en sundhedsrisiko for de kvinder der bruger dem. Et engangsmenstruations-bind består eksempelvis af 90% plastik, og mængden af farlige kemikalier er ofte ikke oplyst. Udover den sundhedsfare, som engangsmenstruations produkter kan udgøre, er de også en direkte kilde til plastikforurening. Gennem Plastic Changes treårige projekt i og omkring Roskilde Fjord, blev engangsmenstruations-bind registreret blandt top fem over mest forurenende engangsplastikprodukter omkring fjorden. På EU-plan er engangsmenstruations-produkter i top ti over mest forurenende genstande fundet i naturen.

Verden ser ind i en fremtid, hvor plastikaffald vil blive tredobbelt inden 2060 og hvoraf omkring halvdelen vil ende på lossepladser og mindre end en femtedel genanvendes. Derfor er det nødvendigt, at vi kigger på alle engangsplastikprodukter og kilder til affald, så vi sætter ind på alle flanker for at reducere de stigende affaldsmængder – og her kan en omstilling fra et engangsmenstruationsprodukt til et flergangs-menstruationsprodukt gøre en betydelig forskel.

Gør din menstruation til en klima- og miljøhandling

Når det kommer til menstruation er det et sted, hvor man som forbruger kan træffe et grønnere valg, da der efterhånden findes flere flergangs-menstruationsprodukter af høj kvalitet, i forhold til de konventionelle engangsplastik-tamponer og -bind. Ikke to kroppe er ens, og man skal naturligvis bruge det menstruationsprodukt, der passer til ens krop og behov. Hvis det er et engangsprodukt så er det naturligvis det man skal bruge. I så fald anbefaler vi at gå efter svanemærkede engangsprodukter, så man i det mindste er mere sikker på, at der ikke er uønsket kemi i.

Der findes både billigere, grønnere og sundere valg end de konventionelle engangsplastik-tamponer og -bind. Markedet for genbrugelige (vaskbare) menstruationsprodukter er i rivende udvikling, både inden for menstruationskopper, menstruationstrusser, vaskbare bind eller en genbrugelig tampon-applikator som gode grønne løsninger. Det handler om at vide hvad der findes derude, og afprøve det der passer bedst til ens krop og behov. Og så handler det selvfølgelig om adfærd og al adfærdsændring er svær og tager tid, øvelse og tilvænning – især hvis man altid har været vant til engangsplastiktamponer og -bind, men der er både økonomiske og miljømæssige gevinster at hente.

Læs også: Vil du smide dit bind i organisk affald?

En europæisk bevægelse

Igen i år sætter vi og miljøorganisationer fra hele Europa fokus på dagsorden i en hel uge – også kendt som Environmenstrual Week – for at få både politikere og industri mere på banen. Det er Women’s Environmental Network (WEN), der står bag det årlige initiativ. Plastic Change har sammen med NGO’er på tværs af Europa skrevet under på ‘The Bloody Manifesto’, der indeholder seks politiske tiltag til EU for at skabe bedre muligheder og vilkår for at gøre det røde grønnere.

De seks politiske tiltag som Plastic Change er medafsender på involverer blandt andet:

  • Et europæisk mål for genbrug af menstruationsprodukter på 30% i 2030, som øges til 60% i 2040, kombineret med et seperat mål for genanvendelse for de resterende engangsplastikprodukter på hhv. 40% i 2025, 70% i 2030 og 90% i 2040.
  • Undervisningsforløb på skoler, således at menstruerende bedre kan træffe informerede valg om deres menstruation og krop, inklusiv forståelse for diverse produkter og deres fordele og miljøpåvirkning.
  • Øge tilgængeligheden af kemikalie-frie og genbrugelige menstruationsprodukter i store detailkæder og apoteker på tværs af EU.
  • Øge økonomiske incitament for genbrugelige menstruationsprodukter på markedet, eksempelvis med kraftig opfordring til at reducere eller eliminere afgifter på genbrugelige løsninger
  • En juridisk forpligtigelse for producenter af menstruationsprodukter til at udfase farlige kemikalier, eliminere brugen af toksiner, samt oplyse indholdsliste i deres produkter
  • Gøre menstruationsprodukter gratis for dem, der har allermest brug for det