Nyheder

EU vil sætte ind mod tekstilaffald, men bør hæve ambitionsniveauet på en række punkter

Plastic Change er gået sammen med en række andre europæiske miljøorganisationer om en fælles opfordring til at øge ambitionerne i ny EU- lovgivning på tekstilområdet.

Tidligere i år kom EU Kommissionen med et forslag til revision af affaldsrammedirektivet, som blandt andet har til formål at skærpe reguleringen af de voksende mængder tekstilaffald. Forslaget indeholder spæde skridt mod at tackle de stigende affaldsmængder, blandt andet ved at der indføres et udvidet producentansvar på tekstilaffald. 

Men Plastic Change og de øvrige aktører bag den fælles opfordring mener, at forslaget til revision af direktivet bør forbedres på en række punkter, hvis det skal tackle de enorme problemer med tekstiloverproduktion og ikke mindst fast fashion, der i høj grad ligger til grund for de store affaldsmængder.

Konkret opfordrer Plastic Change den danske regering, miljøministeren og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet til at arbejde for at hæve ambitionsniveauet på nedenstående 10 konkrete punkter.

  1. Mål for affaldsforebyggelse, indsamling, genbrug og genanvendelse af tekstiler bør fastsættes i forbindelse med det foreslåede producentansvar. Det er afgørende, at der udstikkes en retning for tekstilbranchen, og den skal utvetydigt være mod mindre affaldsmængder.
  2. Miljøgraduerede gebyrer bør indgå i producentansvaret, så der skabes et økonomisk incitament for bedre design i stedet for blot et gebyr, som producenterne kan betale for fortsat at overproducere og forurene. Den største negative miljøpåvirkning fra tekstiler ligger i produktionsfasen, og derfor vil et fokus alene på affaldshåndtering have meget ringe effekt.
  3. Gebyrer bør modarbejde fast fashion. Derfor skal mængden af tøj, der produceres, indgå i fastsættelse af gebyrerne, for eksempel i form af antallet af nye varetyper, der placeres på markedet hvert år.
  4. Reparation og genbrug skal fremmes. Derfor bør en del af midlerne fra producentansvaret gå til at fremtidssikre branchen med reparation og genbrug.
  5. Data og viden om tekstilaffald skal være mere tilgængelig, og derfor skal der gennemføres rapportering årligt frem for hvert femte år, som forslaget tilskriver.
  6. Tiltag mod tekstileksport bør skærpes. Det er godt, at forslaget indeholder krav om bedre monitorering af hhv. tekstilaffald og brugbare tekstiler, men dette bør forbedres med et påkrævet antal inspektioner inden tekstiler afsendes til andre lande, og firmaer som fanges i at eksportere tekstilaffald bør straffes. Undersøgelser viser at mellem 20-50% af det tøj, som eksporteres som genbrugstøj, faktisk er tekstilaffald, som modtagerlandene ikke har kapacitet til at genanvende eller skaffe sig af med på en forsvarlig måde. 
  7. Uhensigtsmæssige rammer for producentansvar som generelt redskab bør adresseres og tages højde for i revision af direktivet.
  8. Online handelsplatforme bør ikke undtages fra producentansvaret. Online handel bør bære ansvaret i de tilfælde, hvor der ikke kan identificeres en importør, producent, distributør eller anden ansvarlig repræsentant for produktet i EU. 
  9. Specifikke produkter bør ikke undtages. Det er uhensigtsmæssigt, at forslaget undtager produkter som tæpper og madrasser fra producentansvaret, selvom disse produkter med stor sandsynlighed ender på lossepladser eller til afbrænding, når de bliver til affald.
  10. Overgangsperioden er for lang. Den foreslåede overgangsperiode på over 2 år (i alt 30 måneder) fra producentansvaret vil træde i kraft i 2025 vil betyde, at tonsvis af tekstiler fortsat vil blive brændt eller ende som forurening på lossepladser, mens kommunerne og dermed skatteborgerne skal betale for producenternes overproduktion.

Læs hele vores fælles opfordring med en række europæiske miljøorganisationer her.