Nyheder

Ensretning af affaldssortering er vigtigt for en bæredygtig fremtid med plastik

Nye tiltag fra regeringen på affaldssortering og udfasning af forbrænding er meget positiv, og lægger de rette spor for en mere cirkulær fremtid. Men det kan ikke stå alene. Danmark er et af de lande i verden, der genererer mest affald, og derfor er det nødvendigt at reducere de voksende affaldsmængder. 

I Plastic Change oplever en stor velvilje fra borgerne til at sortere affald og plastik, og tage dette ansvar på sig. Samtidig oplever vi også en stor frustration over, at der er så stor forskel på sorteringsreglerne fra kommune til kommune, og at det er svært at navigere i de mange forskellige sorteringsregler. Som miljøministeren udtrykker det, så skal det nytte at sortere, og netop borgernes tillid til, at det nytter at sortere affald, er afgørende for succes. Det er dog også afgørende, at borgerne samtidig kan se, at industrien løfter deres ansvar med bedre design, som rent faktisk kan genanvendes. 

“Industrien og emballageproducenter spiller en afgørende i forhold til, hvor let det er for forbrugerne at sortere, og vi savner fortsat klare designkrav i lovgivningen. Derfor er det vigtigt, at det ikke udelukkende bliver et grønt affaldsprojekt med fokus på forbrugerne, men at vi også kigger på produktion og design af plastikemballager. Industrien skal gøre det let for borgerne at sortere deres emballager og sørge for at de rent faktisk kan indgå i en cirkulær økonomi. Sagt på en anden måde, så er en kæde kun så stærk som det “svageste led”, hvilket i denne sammenhæng er borgerne, hvor det ville være lettere at styre mængderne af plastik og affald samt den reelle genanvendelse, hvis man startede med industrien og design” udtaler strategisk direktør i Plastic Change, Anne Aittomaki.

Trods velvilje blandt danskerne, er mange borgere bekymrede for mængden af affald, der skal sorteres. Er der plads til at håndtere stigende mængder af affald og især engangsplastik i de private hjem? Derfor er det også vigtigt, at der formuleres konkrete mål for at reducere mængden af engangsplastik emballager og affald. Klimaministeren fremhævede på dagens pressemøde, at Danmark har europæisk rekord i affaldsproduktion. Og denne udfordring bliver ikke løst gennem bedre sortering eller genanvendelse. Her skal politikerne på banen med en ambitiøs plan for reduktion af affaldsmængden.