Artikler

De svømmede i en cirkel rundt om Bornholm

Ordet cirkulær har mange betydninger. Under Folkemødet 2018 havde Plastic Change et team på tre mænd i bølgerne rundt om Bornholm. I løbet af fem dage svømmede de 110 kilometer rundt om øen for at gøre opmærksom på plastikforurening af havet.

De svømmede rundt i en cirkel om Bornholm, og det er stærkt symbolsk for os i Plastic Change. Der skal en cirkel til for at forhindre, at mere plastik ender i havet. Lige nu har vi en lineær plastikøkonomi, der ender på lossepladsen, i forbrændingen eller i naturen, ultimativt i havet. Ved at give plastik værdi og skabe et marked for genbrugsplastik, vil meget af verdens plastik blive en del af nye produkter frem for at ende i havet.

Der skal en cirkel til for at forhindre, at mere plastik ender i havet.

G7 røgsignaler

G7 landenes seneste møde endte kaotisk. Trump fralagde sig igen sit internationale ansvar. Det, der trods alt står stærkt tilbage, er de fælles canadisk-europæiske beslutninger på plastikforureningen.

Disse G7 aktører er enige om, at der senest i 2030 skal være skabt et marked for at 50 procent af den plastik, der produceres, er genbrugsplastik. Det er en kurveknækker! I dag stiger produktionen konstant, og vi forventer allerede i 2025, at der produceres og udledes dobbelt så meget plastik til havet som i dag. Det bliver til henved tyve millioner tons plastik i havet i 2025.

Plastik ingeniør skills er guld værd

En del af løsningen på problemerne er den cirkulære økonomi og udmeldinger, som dem vi nu ser fra gruppen af G7 lande. Der er håb forude – og formodentligt nye penge til udvikling af nye teknologier på vej. Ingeniører bør holde øje med dette potentiale for teknologiudvikling og jobs. Vær med til at uddanne de rette folk til denne omstilling.

G7 dokumentet siger det klart med forslag om, at alverdens miljøministre gennemfører en innovationskonkurrence, at der sættes fokus på mere forskning i og udvikling af bæredygtige teknologier, design og produktion. Der skal findes teknologier og løsninger på at fjerne plastik, herunder mikroplast fra spildevand- og spildevandsslam. Også udvikling af nye innovative, miljøsikre plastmaterialer er på dagsordenen hos G7 landene.

Viden og teknologi kan ikke stå alene

Med andre ord; vi skal igennem en kolossal omstilling, der fordrer og fostrer ny forskning, ny teknologiudvikling og her får vi brug for at Ingeniørforeningen ser røgsignalerne fra G7 og forbereder branchen på denne omstilling. Omstillingen kommer, men skal Danmark med på den globale plastikbølge? Hvordan lykkes vi med at nedbryde murene mellem brancherne og lave de systemændringer, der skal til for at komme fra en lineær til en cirkulær økonomi? Teknologi og viden gør det ikke alene. Der skal stærke partnerskaber og nytænkning til mellem alle parterne på markedet for at omstille til en cirkulær produktion.

Cirkulær økonomi på Folkemødet - Plastic Change
FOTO AF PLASTIC CHANGE

Stærkt dansk plastikmomentum

På de sidste 500 meter af Swim Bornholm deltog en række væsentlige aktører som direktører fra Plastindustrien, Dansk Erhverv, Dansk Affaldsforening og en række miljøpolitiske ordførere samt en række borgere. Det er stærkt symbolsk, når vi ser på den omstilling vi skal igennem.

Når både borgere, industrien og politikerne går i vandet sammen på Bornholm og svømmer den sidste del af cirklen rundt om øen, indikerer dette en vilje til handling, en vilje til sammen at gennemføre den kæde i produktion, der er en forudsætning for, at teknologierne kommer til sin ret. På den måde kan flasker, emballage – alverdens plastikprodukter i fremtiden designes og håndteres i den cirkulære økonomi.