Nyheder

Danske virksomheder støtter en øget politisk indsats mod plastikforurening

FOTO: Lisbeth Engbo

Biotekvirksomheden Gubra styrker den strategiske og politiske indsats i miljøorganisationen Plastic Change. ”Vi ønsker at støtte den indsats, som vil skabe størst forandring,” udtaler Gubras medstifter Jacob Jelsing. Støtten fra Gubra er udtryk for en ny trend blandt danske virksomheder, som kan blive afgørende for de grønne organisationers mulighed for hæve Danmarks grønne ambitioner og sætte skub i omstillingen.

Traditionelt har virksomheder overvejende støttet konkrete projekter med fokus på borgerinddragelse og frivillighed, eksempelvis affaldsindsamlinger og strandrensninger. Det har en umiddelbar synlighed, men udgør ikke en langsigtet løsning. Flere virksomheder, blandt andre den danske biotekvirksomhed Gubra, har heldigvis fået øjnene op for nødvendigheden af at støtte indsatsen i den politiske arena. Det gør de i form af en virksomhedsdonation på 500.000 kroner. Den politiske indsats er ofte langsigtet og mindre synlig, men muligheden for at gøre en reel forskel for miljøet og naturen er langt større.

Plastic Change retter blikket mod industrien

Gubras støtte går til udfoldelsen af Plastic Changes nye strategi, hvor organisationen i de kommende år vil rette sit fokus højere op i værdikæden og målrette indsatsen mod produktionen, hvor plastikproblemet bliver skabt. Næsten halvdelen af verdens plastik bliver brugt til forbrugerrettede engangsemballager og engangsprodukter med kort levetid. Dette har ført til stigende plastforurening, øget CO2-udledning, enorme affaldsbjerge og et skadeligt træk på jordens begrænsede ressourcer.

I modsætning til engangsbrug står genbrug, hvor produkter og emballager vaskes og bruges igen og igen. Det princip, vil Plastic Change arbejde for fremadrettet bliver et bærende element i produktion og anvendelse af plastikemballager.

”Det er vores ambition, at Danmark skal blive et foregangsland i forhold til vores produktion, forbrug og håndtering af plastik. Der er dog langt igen, og derfor har vi sat nogle ambitiøse mål for, hvordan vi over de kommende år skal hjælpe Danmark i retning af en mere bæredygtig plastproduktion og et mere bæredygtigt forbrug af plastik”.

Louise Lerche-Gredal, Adm. Direktør, Plastic Change

Danske virksomheder kan gøre en forskel

Kampen mod plastikforurening kan kun vindes, hvis vi begynder at fokusere på at løse rodproblemerne i vores samfund og i vores produktions- og forbrugsmønstre. Og den kamp udkæmpes i høj grad ved forhandlingsbordet. Derfor er det nødvendigt, at virksomheder ikke kun fokuserer på brandingeffekten i at støtte oprydningsprojekter og den lette fortælling overfor kunderne. Den grønne omstilling og den blivende forandring kommer nemlig ikke via oprydningsprojekter, men forudsætter et vedholdende politisk pres og tilstedeværelse ved forhandlingsbordet. Derfor er det helt afgørende, at danske virksomheder, ligesom Gubra, støtter de grønne organisationers politiske indsats.

”For Gubra er det vigtigt, at vi støtter den indsats, som vil skabe størst forandring, og vi anerkender, at miljøorganisationernes strategiske og politiske arbejde har betydning for, hvordan vores samfund vil se ud i fremtiden. Vi er selv meget optaget af, hvad vi kan gøre for at mindske vores forbrug af plastik, og ønsker med denne donation at styrke Plastic Change i deres dedikerede arbejde med at påvirke fremtidig lovgivning for et af verdens største affaldsproblemer”.

Jacob Jelsing, Medstifter, Gubra

Det er en positiv udvikling, at virksomheder begynder at støtte aktiviteter med et reelt forandringsprotentiale og har tiltro til, at både kunder og medarbejdere forstår, at vi ikke løser vores miljøudfordringer ved at tørre op på gulvet. Vi er nødsaget til at arbejde på at slukke for hanen.

Kort om Gubra

Gubra Logo

Gubra er en forskningsbaseret biotekvirksomhed med særligt fokus på fedmerelaterede sygdomme. Virksomheden blev stiftet i 2008 og har i dag omkring 155 ansatte. Gubra er privatejet og donerer min. 10% af deres overskud før skat til grønne projekter. Læs mere om Gubra og virksomhedens grønne aktiviteter her.