Artikler

Danmark som grønt foregangsland forudsætter, at vi går forrest

Det er desværre på ingen måde tilfældet, at vi går forrest på den grønne dagsorden med regeringens forslag til en handlingsplan for cirkulær økonomi, der placerer Danmark langt bag i miljø-bussen.

Vi elsker at opfatte os selv som et grønt foregangsland med grønne visioner, ambitioner og løsninger, der skal drive omstillingen herhjemme, og som udgør et stort eksportpotentiale.
Derfor bliver man også fortrøstningsfuld ved et første blik på regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi ”National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”, og man henledes måske til at tænke, at der nu bliver sat skub i forebyggelsesdelen hen over de næste 12 år. Vi skal nemlig knække kurven for affald, så vi kan gøre op med den kedelige rekord, at vi i Danmark er blandt de bedste i verden til at lave affald.

Men det fremgår relativt hurtigt af handlingsplanen, at det er en retorisk øvelse. At ordet ”forebyggelse” bliver gentaget igennem hele planen, uden at det fører til egentlige forebyggende initiativer. Tværtimod, er handlingsplanen mest af alt et copy paste af initiativer fra tidligere handlingsplaner, strategier og EU-krav, der ikke er affaldsforebyggende. Det vil sige, det foregangsland, vi ynder at se os selv som, endnu engang bliver en påstand uden belæg.

Vi kommer ikke til at løse opgaven

Jeg er derfor nysgerrig på, hvordan regeringen med denne handlingsplan vil opnå det, de selv lægger op til: nemlig at den cirkulære økonomi skal være den bæredygtige vækstmotor for Danmarks næste store grønne erhvervseventyr. At være foregangsland forudsætter nemlig, at man gør noget, der er forud for, hvad andre gør – ikke at man lægger sig i slipstrømmen af gamle strategier og EU-krav, mens man pynter sig med lånte grønne fjer.

Holland har sat et mål om at være 50 procent cirkulær i 2030 og være i mål med 100% cirkulær økonomi – dvs. et affaldsfrit samfund – i 2050. Hvor er de visioner i den danske handlingsplan for en cirkulær økonomi? Hvordan forestiller regeringen sig at kunne styre en udvikling i en bestemt retning, når de ikke sætter nogle klare og ambitiøse mål? Man går jo heller ikke på slankekur uden at have et mål om et vægttab.

Vor tids største grønne opgave er at ændre vores nuværende lineære økonomi, hvor stigende produktion fører til stigende affaldsmængder. Nøglen ligger i den cirkulære økonomi, hvor vækstpotentialet udfoldes i respekt for klodens ressourcer og til gavn for klimaet. Men den opgave kommer vi ikke til at løse, hvis ikke vi tør sætte os nogle ambitiøse mål.

Hvordan forestiller regeringen sig at kunne styre en udvikling i en bestemt retning, når de ikke sætter nogle klare og ambitiøse mål?

Anne Aittomaki, Strategisk direktør, Plastic Change

Ambitiøs politik, vision og mål

Derfor er det også ekstra ærgerligt, at regeringen ikke har grebet denne mulighed og sat
handling bag den grønne selvopfattelse. For cirkulær økonomi har potentialet til at kunne blive den grønne bæredygtige vækstmotor for Danmark, som regeringen ønsker. Vi kan blive et udviklingslaboratorium for grønne affaldsforebyggende forretningsmodeller. Det handler om udvikling af nye teknologier, logistik, transport, design, genbrugsløsninger og genbrugsinfrastruktur på systemniveau. En helt ny produkt- og servicesektor, der er affaldsforebyggende frem for affaldsgenererende. En bæredygtig vækstmotor for Danmark med nye grønne arbejdspladser. Det potentiale er desværre fraværende i regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi.

Jeg savner en ambitiøs politisk vision og et mål, der sætter en retning og en ramme for den type innovation og nye forretningsmodeller, som vi ønsker at fremdyrke og accelerere. Og jeg savner, at der afsættes midler og investeres i omstillingen til den cirkulære økonomi.

Hvis vi fortsat vil kalde os et grønt forgangsland, skal vi begynde at gå foran. Regeringen kan passende starte med at kaste handlingsplanen i småt brændbart og starte forfra. Herfra er anbefalingen at begynde med reduktion- og genbrugsmål, som vi sammen kan styre efter.

Dette indlæg er bragt i Altinget 12. februar 2021

Plastic Change har sammen med Rådet for Grøn Omstilling, WWF Verdensnaturfonden, Oceana og Danmarks Naturfredningsforening den 9. februar 2021 indgivet et fælles høringssvar til regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi. I høringssvaret fremgår det, at der mangler ambitioner i planen, hvis vi skal knække affaldskurven og blive en bæredygtig vækstmotor for erhvervseventyr. I vores svar giver vi konkrete forslag til initiativer, der bør inkluderes i handlingsplanen for cirkulær økonomi.

Læs høringssvaret her