Nyheder

Danmark indtager endnu en kedelig førsteplads på affaldshåndtering

Sådan lyder det i en ny rapport fra OECD, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, der tager udgangspunkt i organisationens 35 medlemslande. Grundlæggende viser rapporten, at Danmark har førertrøjen på, når det kommer til afbrænding af værdifulde ressourcer. For omkring halvdelen af det affald, vi genererer, ender som affald til forbrænding. OECD sætter kommunernes affaldshåndtering under lup, der kalder på en ny ambitiøs affaldsplan, der er strømlinet på tværs af Danmarks i alt 98 kommuner. 

Målsætningen der lyder, at vi i 2022 skal genanvende 50% af det indsamlede husholdningsaffald, står tilbage som ren symbolpolitik, der endnu engang profilerer det grønne Danmark, som vi nu engang ikke helt er. For da vi til stadighed investerer i forbrændingsanlæg, der fastholder og opretholder en engangskultur, er der manglende incitament for en dansk styrkeposition inden for mere genbrug og genanvendelse.

Fremadrettet er udfordringen for Danmark, at vi skal producere meget mindre affald, og genbruge mere af de ressourcer, vi allerede har. For hvis vi vil indtage den grønne førertrøje, og gå forrest i retning mod det affaldsfrie samfund, skal vi ændre fokus for vores klimamål. Nuværende produktionssystemer skal gentænkes, og produkter skal designes ud fra reduktionsprincippet, så behovet for engangsprodukter elimineres. Kort og godt skal ligningen for overforbrug, forbrænding og eksport af affald udskiftes med reduktion, genbrug og genanvendelse.

Læs OECD-rapporten her