Nyheder

Danmark har et skodproblem, der truer både natur og sundhed

Tobaksindustrien skal fra nytår punge ud for de kommunale oprydningstjanser af de mange cigaretskod, som ender i naturen. Det er dog langt fra tilstrækkeligt, da plastikfiltrene på cigaretterne skader længe før, de ender som affald på jorden, mener Plastic Change, Kræftens Bekæmpelse, Rådet for Grøn Omstilling, Oceana og Danmarks Naturfredsforening i et fælles opråb.

Flere danske medier delte for nyligt de gode nyheder om, at tobaksindustrien fra januar 2023 skal til at betale for oprydning af de mange cigaretskod, der flyder i gaderne og i naturen. Producentansvaret er en del af EU’s engangsplastikdirektiv, fordi cigaretfiltrene er lavet af plastik, der ender i naturen og på sigt nedbrydes til mikroplast.

Men det er langt fra tilstrækkeligt, at industrien nu skal betale til den kommunale oprydning. Man burde i stedet følge WHO’s anbefalinger om helt at forbyde cigaretfiltre for at beskytte både menneskers sundhed, naturen og miljøet.

Cigaretfiltre er fup og vildledende markedsføring

Da det i 1950’erne kom frem, at cigaretter giver lungekræft, var industriens svar til de bekymrede rygere at sætte filtre på cigaretterne. Alene det at kalde det et ’filter’ giver indtrykket af, at det beskytter mod stofferne fra røgen.

På samme måde, som et kaffefilter holder grums væk fra kaffekanden. Men det er desværre ikke tilfældet med cigaretfiltre. Her trænger grumsen lige igennem, og tobaksrøgen indeholder mindst 70 kræftfremkaldende stoffer og tungmetaller, der ender i lungerne. Filtrene ser endda ud til at øge sygdomsrisikoen, fordi man inhalerer røgen dybere ned i lungerne og risikerer en dybereliggende lungekræft. Ifølge Kræftens Bekæmpelse kan filtrene samtidig gøre det nemmere for børn og unge at begynde at ryge.

At sætte et filter på cigaretten er derfor at vildlede forbrugerne og give indtryk af, at det ikke er så farligt at ryge, som det i virkeligheden er. Omkring 13.000 danskere dør hvert år af tobak.

Plast og tungmetaller forsvinder ikke

Cigaretskod er den type plastikaffald, som allerhyppigst findes i naturen- både i Danmark og på globalt plan. De er også det mest almindelige plastikaffald på strande, hvilket gør de marine økosystemer mere udsatte for forureningen.

Selve cigaretfiltrene ser ud som om, de er lavet af bomuld, men de er i virkeligheden lavet af plastik. Når man smider dem fra sig i naturen, kan det se ud som om de vil blive nedbrudt. Men desværre forsvinder hverken plastik eller tungmetaller, selvom det ikke længere er synligt. Som med alt andet plastik nedbrydes filtrene til mikroplast, der spredes i miljøet, bevæger sig igennem fødekæden og havner i dyr og mennesker – og det samme gør de skadelige kemikalier.

Ambitiøs regulering er nødvendig

En uhensigtsmæssig brug af plastik belaster klodens ressourcer og forurener i alle dele af produktets livscyklus. Fra udvindingen af den fossile olie og gas, som plastikken er lavet af, til fremstilling, brug og afskaffelse af plastikprodukterne, når de bliver til affald.

I betragtning af cigaretfiltrenes negative sundhedsmæssige effekter, er cigaretfiltre et oplagt sted at tage fat i arbejdet med at få nedbragt plastikforureningen. På den korte bane bør tobaksproducenterne stilles til regnskab for forureningen fra filtrene – ikke bare ved at betale andre for at samle dem op, men ved at betale høje gebyrer hver gang de sætter filter på en cigaret. På den lange bane bør Danmark følge anbefalingen fra WHO og helt forbyde filtre på cigaretter. Det er den eneste løsning på et skodproblem.

Denne artikel er oprindelig blevet bragt i Altinget d. 4. oktober 2022. Medforfattere: Plastic Change, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Naturfredsforening, Rådet for Grøn Omstilling og Oceana.