Nyheder

Bred opbakning til ny “parisaftale” på plastik

Mere end to tredjedele af FNs medlemslande er åbne for en aftale, der skal tackle den globale plastikkrise. USA og Storbritannien har dog endnu ikke meldt ud, om de vil støtte op om aftalen.

Opbakningen til en ny global aftale for at bremse verdens plastikforurening vokser støt, men dog indtil videre uden de to største affaldsproducenter pr. indbygger – USA og Storbritannien – som endnu ikke har meldt ud, om de vil deltage.

For nyligt afholdt en FN-arbejdsgruppe på havaffald og mikroplastik en konference, hvor det blev klart, at mere end to tredjedele af FN-medlemslandene er åbne for at forhandle en ny aftale.

Den nye plastiktraktat vil have mange lighedstræk med Paris-aftalen, der i 2015 blev indgået mellem 196 lande i FNs klimakonvention. En aftale, der forpligter medlemslandene til at have en plan for, hvordan de vil begrænse udledningen af drivhusgasser.

“Plastikforurening er en grænseløs global problematik, der rammer lande forskelligt, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at der kommer en global, bindende aftale, der håndterer hele plastikkens livscyklus fra produktion til bortskaffelse og forurening.”

Anne Aittomaki, Strategisk Diretør i Plastic Change
Plastikforureningen i havene står til at tredobles over de næste 20 år, hvis udviklingen fortsætter som nu. Billede: Unsplash

Plastikforureningen er i eksplosiv vækst

En nylig rapport fra PEW Charitable Trusts viser, at plastikforureningen vil tredobles over de næste 20 år, hvis vi ikke sætter ind øjeblikkeligt for at bremse den. Plastikken bliver i havet i hundredevis af år, og i princippet ved vi ikke, om det nogensinde nedbrydes helt. Derfor kan den samlede mængde plastik i havet risikere at nå op 600 millioner tons i 2040.

Et mere opmuntrende budskab fra rapporten er imidlertid, at vi med en massiv og målrettet indsats kan reducere den årlige udledning af plastik til havet med 80%:

“Vi har alle værktøjerne ved hånden til at kunne lave en massiv reduktion i verdens plastikforurening. Det vi mangler er, at regeringer og virksomheder verden over beslutter sig for at tage dem i brug. Derfor byder vi en bindende FN-aftale på plastik meget velkommen”, udtaler strategisk direktør i Plastic Change, Anne Aittomaki.

I Plastic Change støtter vi en global bindende aftale på plastik og har FN observatør-status, så vi kan følge forhandlingerne i FN i det der hedder UNEA, som er FNs miljøforsamling.

Sammen med en global NGO-alliance, der følger UNEA processen tæt, mener vi, at en global traktat skal være juridisk bindende og indeholde følgende 4 søjler:

·     Monitorering og rapportering

·     Forebyggelse af plastikforurening

·     Koordinering med andre konventioner eg. Stockholm og Basel konventionen

·     Teknisk og økonomisk støtte til udviklende lande