Kæmp med os

Kæmp med os

15,923

har allerede skrevet under.

15,923 har allerede skrevet under. Gør det samme.
15,923 submissions
20,000

SKRIV UNDER

Kræv en ambitiøs global plastiktraktat

Kræv en ambitiøs global plastiktraktat

Vi har en historisk chance for at lægge et loft over plastikproduktionen

Vi har en historisk chance for at lægge et loft over plastikproduktionen

FNs medlemslande er blevet enige om at forhandle en bindende aftale, der skal stoppe plastikforurening. Aftalen skal tage højde for alle faserne i plastikkens livscyklus; fra olien bliver hevet op af jorden, til produktion af råmaterialet, til plastikproduktion, forbrug, affaldshåndtering og til det ender som plastikforurening.
 
Plastikproduktionen er nemlig på kurs mod at blive firedoblet i 2050, hvilket vil føre til en tredobling i plastikforurening indenfor de næste 20-30 år. Over de næste to år har vi derfor en helt unik mulighed for at sætte et loft over produktionen og skabe en fremtid uden plastikforurening, hvor vi bruger klodens ressourcer langt mere bæredygtigt, og som ikke bidrager til de hastigt fremskredne klimaforandringer.
 

Vi arbejder konkret for, at traktaten:

Olie- og plastindustrien kæmper imod

Olie- og plastindustrien kæmper imod

Én af de helt store kæpheste i de næste to års forhandlinger bliver netop spørgsmålet om, hvorvidt der skal et loft over plastikproduktionen. Det er fuldstændig afgørende, og derfor kæmper Plastic Change sammen med vores 2.700 internationale allierede for, at den nye aftale indeholder et loft for, hvor meget plastik der må produceres.

Næppe overraskende arbejder olie,- petrokemikalie,- og plastikindustrien imod sådan et loft. De siger, at det ikke er nødvendigt, og de mener, at vi kan genanvende os ud af problemerne med plastik. Men plastik er på vej til at blive det nye kul, og i takt med den dalende efterspørgsel på fossile brændstoffer til fordel for grøn energi, satser industrien mere og mere på plastikproduktion for at kunne sikre fortsat råvareefterspørgsel og økonomisk vækst.

Vi er den eneste danske NGO, der kæmper for en global plastiktraktat

Vi er den eneste danske NGO, der kæmper for en global plastiktraktat

…men vi er heldigvis ikke alene om at kræve den mest ambitiøse traktat. Vi har mere end 2.700 organisationer fra hele verden i ryggen, og har allieret os med forskere og videnskabsfolk, der arbejder for et loft over plastikproduktionen. Allerede til det første forhandlingsmøde i slutningen af november 2022 var vi tilstede for at følge forhandlingerne og påvirke processen gennem vores status som FN-observatør. Her havde vi hele 96 mandater, repræsenteret af miljøorganisationer og forskere, tilstede til at kæmpe for sagen. 

BAGGRUND

Verdens første plastiktraktat til UNEA 5.2

Verdens første plastiktraktat til UNEA 5.2

I et historisk øjeblik vedtog FNs medlemslande den 3. marts 2022 et mandat, der forpligter verdens lande til at forhandle en juridisk bindende global plastiktraktat. Plastic Change fik sammen med vores globale allierede presset på for en ambitiøs aftale, og sammen fik vi samlet mere end 1,1 million underskrifter fra hele verden fra mennesker, der ønsker at stoppe plastikforurening.

Det blev vedtaget, at traktaten skal dække hele plastikkens livscyklus, det vil sige ikke kun den plastik, der allerede er endt som forurening, men også al den nye plastik, der bliver produceret. Dette er helt afgørende for at stoppe forureningen.

Over de næste to år skal verdens lande mødes  og blive enige om traktatens konkrete indhold, før den endelig skal udformes til UNEA 6.0 i 2024.

Kampen er derfor langt fra slut – det er nu, at den for alvor begynder.

 

Spørgsmål til kampagnen

En samlet bevægelse bestående af Plastic Change og 2700 internationale miljøorganisationer arbejder på at traktaten særligt opfylder disse punkter:

  • Et loft over den globale plastikproduktion: for at mindske produktionen af virgin plastik (eller ny plastik), samt restriktioner på problematisk plastik, særligt engangsplastik. 
  • Sikre en bæredygtig produktion og cirkularitet: hvor der er transparens med hvilken kemi, der er i plastikken og alle skadelige kemikalier (på menneskers sundhed og miljø) bliver udfaset.
  • En retfærdig grøn omstilling: hvor traktaten sikrer, at verdens fattigste lande får den nødvendige økonomiske bistand til at kunne implementere traktaten nationalt. 
  • Traktaten skal være juridisk bindende: med indbyggede kontrolforanstaltninger i form af monitorering og rapporteringskrav, og med mulighed for sanktionering hvis landene mangler at opfylde traktatens bindende mål.

I takt med at plastikproduktionen bliver spået til at stige eksplosivt de næste 20-30 år, er vi nødt til at sætte benhårdt ind for at forhindre at plastikforureningen ikke også bliver tredoblet, yderligere påvirkninger på klimaforandringer, enorme spild af ressourcer, tab af biodiversitet og yderligere trussel mod menneskers sundhed. Ved at sætte et loft over plastikproduktionen, kan man bedre sikre, at det kun bliver den nødvendige og mest bæredygtige plastik, der bliver produceret, og at den problematiske plastik, særligt engangsplastik, bliver reduceret. 

En række lande er gået sammen for at danne High Ambition Coalition (HAC), og har positioneret sig selv som flagskibet i FN-regi, der arbejder for en mere ambitiøs traktat. Det er bl.a. lande som Norge, Canada, EU-lande, New Zealand, Peru, Rwanda og Costa Rica. Det er mere end 50 lande, der er en del af HAC. Dog er der ikke nogle af disse lande, der taler om at sætte et loft over plastikproduktionen, som civilsamfundsorganisationer kæmper for.

Det er særligt olie- og plastikproducerende lande, som eksempelvis USA, Rusland, Saudi-Arabien og Kina, der trækker i bremsen ift. at få gennemført en traktat, der også fokuserer på olieudvinding og produktionen af plastik. De forsøger i højere grad at lægge vægt på affaldshåndtering og oprydning som de vigtigste ‘led i kæden’. 

Bestemt ikke. Plastik er i nogle sammenhænge det bedste materiale, grundet dets egenskaber som holdbarhed og fleksibilitet (se bare på f.eks. sundhedssektoren og vindmøller). Men der er også rigtig meget plastik, der ikke er nødvendigt, herunder den problematiske engangsplastik, som ikke tjener et nødvendigt formål. 

Plastic Change er blevet akkrediteret FN observatør status, og må overvære de FN-forhandlinger der er igang om plastiktraktaten. Under UNEA (Fn’s miljøforsamling) og INC-møderne (løbende forhandlingsmøder) er Plastic Change således til stede, holder møder med landedelegerede, vigtige relevante aktører og andre civilorganisationer fra hele verden.

Desuden er Plastic Change styregruppe-medlem i Break Free From Plastic-bevægelsen, der består af mere end 2700 internationale organisationer, og er på den måde med til at påvirke og sætte retning på internatinalt niveau. 

Din underskrift – og alle andres – er hele grundlaget for vores kamp over det næste 1 1/2 års FN-forhandlinger. Sammen med vores mere end 2.700 internationale allierede – og deres underskrifter – skal vi presse på for, at vi får en så ambitiøs global traktat som overhovedet muligt. 

Telefonnummer er ikke påkrævet for at kunne deltage i vores underskriftsindsamlinger. Men Plastic Changes arbejde er kun muligt, fordi vi modtager støtte fra mennesker, som betænker vores arbejde. Og for at kunne opnå en ambitiøs global plastiktraktat skal vi kunne spille op imod verdens stærkeste lobbyer. Det kræver, at vi er så mange medlemmer og støtter som muligt, der står sammen om at kræve handling. Derfor ringer vi til dig, hvis du har udfyldt dit telefonnummer, og spørger, om du vil støtte vores arbejde som medlem eller månedlig donor. Du er naturligvis altid velkommen til at takke nej, ligesom du kan altid skrive til os på mail og frabede dig at blive ringet op.