Vi har et plastikproblem

Hver eneste dag møder vi alle sammen overflødig plastik – det omslutter vores mad, det fylder vores sorteringsspande, og det flyder i vores natur.

Men det er ikke kun en irritation; det er en alvorlig trussel mod vores miljø og klima, vores dyreliv og vores egen sundhed.

I 10 år har Plastic Change kæmpet for din og fremtidige generationers ret til en ren og sund fremtid. Vi er nået langt, men vi er stadig ikke i mål. Jo stærkere en bevægelse vi er, jo mere lytter politikerne til os, så vi sammen kan komme unødvendig plastik til livs.

Vær med til at gøre en forskel i dag!

Støt os i dag

Sammen skaber vi forandring

Mange tror, at Danmark er på vej mod et mindre plastikforbrug. Desværre er virkeligheden en anden, og både i Danmark og globalt fortsætter plastikforbruget med at stige.

I de seneste år har vi set, at blandt andet forbruget af plastikposer er faldet. Men de nuværende indsatser modsvarer ikke problemets alvor og rækkevidde.

Den globale olieindustri investerer tungt i at udvide plastikproduktionen som en del af deres nye vækststrategi. Kemikalieindustrien kæmper for at bevare skadelige kemikalier i dagligdagsprodukter, og plastikindustrien, sammen med genanvendelsesvirksomheder og andre, arbejder aktivt for at øge plastikkens rolle i vores liv. Disse interesser kræver et stærkt modspil fra du og jeg, der siger: Stop overflødig plastik nu!

Hver eneste donation hjælper os i kampen for at beskytte vores planet og sikre et sundere miljø for dig og for fremtidige generationer.