Plastic Changer

Opsøg Aktører

Engager din lokale café, butik, mv. i plastik sagen

Det er vigtigt at reducere mængden af den plastik, som vi bruger – specielt engangsplastikprodukter, som der bruges en masse ressourcer på at producere, men som vi ofte kun bruger i en kort periode, ja nogle gange kun nogle få minutter.

Udover at man kan lave nogle tiltag og adfærdsændringer i sin egen hverdag, er det også nødvendigt at få andre aktører med, såsom butikker, caféer og forskellige lokale institutioner, da der typisk bruges store mængder engangsplastik disse steder. Prøv derfor at engager disse aktører i sagen, for eksempel ved bede dem om at forpligte sig til at droppe bestemte typer engangsplastik, såsom sugerør eller plastikbestik, eller opfordre deres kunder/gæster til at undgå plastikken. Saml eventuelt støtte fra dine naboer, venner, og familie via en underskriftsindsamling og vis denne til butiksejeren når du snakker med dem.

Bliv inspireret af disse Plastic Changers…

Der er mange måder hvorpå man kan få lokale institutioner og butikker til at engagere sig i plastik sagen. Se disse eksempler for forskellige måder, hvorpå Plastic Changers har skubbet på for at andre aktører også løfter deres del af ansvaret.

Plastic Changeren, Stine, inviterede hendes lokale bibliotek til at komme ind i kampen mod unødvendig brug af plastik. Derfor lavede hun et skilt til bibliotekets vandpost, som opfordrede gæsterne til at medbringe deres egen vandflaske, for at sparre på engangskopperne. En simpel måde, at oplyse mennesker om hvad de kan gøre i deres hverdag, uden at det nødvendigvis behøves at kræve for meget af din egen tid.

Johannes - Plastic Change Agent

Plastic Changeren, Johannes, var træt af at se henkastet plastikaffald og et overforbrug af engangsplastik på hans rejser. Derfor tog han kontakt til 123 rejsebureauer i Danmark, og opfordrede dem til at gå ind i kampen mod den omfattende mængde plastikaffald, i de lande hvor de opererer. Nogle af rejsebureauerne svarede positivt tilbage, at de ville se på sagen eller allerede havde planer om at inkorporere denne vigtige problemstilling i deres fremtidige strategi.

Bye Bye Plastic Bornholm er en gruppe engagerede Plastic Changers, der arbejder for at gøre solskinsøen Bornholm den første plastfrie ø. Det er særligt engangsplastik de arbejder mod. De opsøger caféer, butikker, restauranter, foreninger osv., og inspirerer dem til at droppe engangsplastik, og belønner med en smiley-ordning til alle dem, der dropper plastikkaffekopper/låg, plastikglas, plastikposer, indkøbsposer, plastikbestik – herunder sugerør og rørepinde, plastikflasker uden pant, plastikemballage i form af to go-anretninger, kuvertportioner af smør, marmelade m.m.

Plastic Changeren Anders, har i mange år arbejdet med at øge opmærksomhed på bildæk, som er en af de største kilder til mikroplastik. Han har brugt meget tid på at kontakte relevante personer indenfor dækbranchen, herunder Automobilbranchens Sammenslutning, for at presse på med nedbringelsen af mikroplastik til naturen. Desuden sendte vi i juni et brev til Den Europæiske Sammenslutning, for at afdække hvilke initiativer der er i gang, for at nedbringe forureningen med mikroplast i havene fra deres produkter, men der afventes stadig et svar.

Ressourcer

Her kan du downloade vores brand guide, som viser hvordan du kan bruge vores logo.