Efter at have set dokumentaren The Story of Plastic, sidder du måske også med følelsen af, at årsagen til plastikforurening ikke udelukkende kan skyldes din og min håndtering af plastik. Som filmen har vist, ligger en stor del af ansvaret for verdens plastikforurening hos dem, der producerer den, og at genanvendelse alene ikke hjælper os ud af de massive problemer, vi har med plastik.

Selvom udfordringerne er kolossale, så nærer vi stadig håb til, at vi stadig kan ændre retning, og forhindre at både natur, dyreliv og mennesker lider yderligere af konsekvenserne ved plastikspild. Men det kræver ambitiøs handling nu! Vi skal først og fremmest producere mindre, genbruge mere ved at designe nye typer emballager og systemer – og hvis vi gør det, vil vi også kunne genanvende mere, i bedre kvalitet og uden skadelig kemi.

Vores globale indsats

I Plastic Change er vores arbejde både forankret i Danmark, og på EU- og globalt niveau. Plastikforurening er nemlig en grænseløs problematik, der kræver international handling.

Udover at have FN-observatørstatus, der giver os adgang til vigtige miljøforhandlinger, er Plastic Change styregruppemedlem i Break Free From Plastic-bevægelsen, hvor vi er med til at sætte retningen for mere end 1800 internationale miljøorganisationer. Flere af medlemmerne har du mødt undervejs i The Story of Plastic, da filmen er vokset ud af selvsamme bevægelse.

Vores fælles mål er:

  • At knække kurven for produktion af plastikemballager og andre engangsplastikprodukter i 2025, som første skridt mod at elimere al unødvendig anvendelse af engangsplastik i forbrugerprodukter i 2035.

  • At påvirke en øjeblikkelig afmatning af plastikproduktionen og udbygningen af nye og overflødige produktionsfaciliteter, samt at vi får nedbragt udledningen af plastik til miljøet (især i lande, der er mest sårbare over for forurening).

  • At styrke og udvide den globale folkelige bevægelse, der siger fra overfor unødvendig engangsplastik-emballage og affald, og som omfavner principperne om det affaldsfrie samfund, så vi kan bremse plastikspild og plastikforurening. 

Herhjemme i Danmark arbejder vi for at presse politikere til skabe bedre og skarpere rammer for produktion, og stoppe eksport af affald ud af EU. Vi rådgiver desuden virksomheder i at finde løsninger på, hvordan de kan bruge plastik smartere end de gør i dag.

Læs også om vores arbejde i Danmark blandt andet med Plastic Changer-bevægelsen, og uddannelse af vores yngste generationer.

Støt vores kamp mod plastikspild

Din støtte gør, at vi fortsat bl.a. kan dokumentere, ændre og fortælle historien om plastik.

Værd at vide

Du har fuld fradragsret for økonomiske gaver til Plastic Change. En person, der giver gaver til godkendte velgørende institutioner kan i 2020 få fradrag for 16.600 kr. Alle gavebeløb tæller med uanset beløbets størrelse. Bemærk, at dette gælder ikke, hvis du betaler for et medlemskab – det gælder kun for økonomisk støtte.

Når Plastic Change indberetter dine gaver til SKAT inden den 20. januar, kommer de med på selvangivelsen. Det kræver at vi har dit navn og dit cpr-nr. Det har vi, hvis du betaler over PBS. Er du i tvivl, kan du altid kontakte os på info@plasticchange.org eller ringe på tlf.: +45 42 66 72 46.

“Vær med til at gøre en forskel”. Det er en sætning vi ofte læser og hører. Men hvad betyder det egentlig? For os betyder det, at du støtter vores politiske pres, når vi anbefaler vores ministre til bedre rammer for genbrug og genanvendelse. Det betyder, at du er med, når vi er ude og uddanne vores børn og unge til at forstå plastikforurening og konsekvenserne heraf, blandt andet gennem vores undervisningsmateriale og foredrag. Det betyder også, at du er trådt ind i kampen mod unødvendig engangsplastik fra virksomheder og industri, som vi hjælper og rådgiver til at designe bedre produkter, med fokus på genbrug, så vi slet ikke genererer affald. Sidst men ikke mindst, hjælper du os med at engagere flere Plastic Changers, med at inspirere, vidensdele, mobilisere og støtte med hvad vi alle kan gøre i vores egen hverdag, for at komme plastikspild til livs.

Velkommen i Plastic Changer-bevægelsen

Plastic Change har en række af indsamlingsaktiviteter i Danmark og udlandet, herunder:

Website

Facebook

Instagram

MobilePay
SMS

Vores indsamlingsaktiviteter sker via ovenstående kanaler ved opfordring i TV og radio, breve til udvalgte målgrupper, nyhedsbreve og generelle kampagner rettet mod offentligheden.

Fortæl en du kender om os

Dit bidrag er vores overlevelse. Fortæl en du kender om os.