Mission: Mikroplastik

Derfor skal vi bekymre os

Hvordan påvirker mikroplastik vores sundhed, hav, natur og klima?

Videnskaben har i årevis forsket i mikroplastikforurening og hvilke konsekvenser, det har for vores sundhed, dyreliv, hav og økosystemer. Selvom videnskaben ikke kan give det fulde billede af omfanget, så ved vi nu nok til, at vi skal holde os til forsigtighedsprincippet og sætte alt ind for at stoppe mikroplastikforurening – for vi har ikke tid til at vente, da vi ikke ved, hvornår det er for sent.

1

Menneskers sundhed

Vi kender ikke virkningerne af mikroplastik på menneskers sundhed fuldt ud. Dog ved vi, at vi hver dag udsætter vores kroppe for en betragtelig mængde mikroplastik og dertilhørende kemikalier via de produkter, vi omgiver os med, og de fødevarer, vi indtager.

Mikroplastik i føde- og drikkevarer

Når mikroplastik ender i vores miljø, bliver det også en del af vores fødekæde. Hver dag indtager vi mikroplastik, bl.a. gennem luften, når vi trækker vejret, og fra den mad, vi spiser.

plus-red.png

Nanoplastik

Mikroplastik kan over tid nedbrydes til så små partikler, at det bliver til nanoplastik. Der er risiko for, at de helt små plastikpartikler kan krydse cellevægge og føre til alvorlige celleskader.

plus-red.png

Kemikalier i mikroplastik

Én ting er plastikforurening. Noget andet er de mange kemikalier, som plastikken er tilsat. Det er især dem, vi skal være bekymrede for.

plus-red.png

2

Klima

Drivhusgasser

Når plastik i sidste ende, men meget langsomt, nedbrydes i vores miljø, afgiver det bl.a. CO₂ og methan, og plastikforureningen bidrager derfor også direkte til de menneskeskabte klimaforandringer.

plus-red.png

Alger

Mikroplastik hæmmer væksten af visse algetyper, som har en vigtig rolle i kulstofkredsløbet og i at optage CO₂ fra atmosfæren.

plus-red.png

Indlandsis

Mikroplastik kan potentielt påvirke indlandsisens evne til at reflektere sollyset og få den til at smelte hurtigere.

plus-red.png

3

Økosystemer

Mikroplastik er småt og kan nemt forveksles med mad for fisk og andre havdyr. Mikroplastik findes i størstedelen af havets liv, og mange dyr dør eller er på anden vis tydeligt negativt påvirket af mikroplastik.

plus-red.png

Mikroplastik er også fundet i andre dyr, såsom fugle og skildpadder, og nogle gange er deres maver fyldt af plastik til et punkt, hvor der ikke længere er plads til mad.

plus-red.png

Videnskaben har kun skrabet overfladen i forhold til at forstå, hvordan mikroplastik påvirker vores sundhed, klima og økosystemer. Vi har ingen idé om, hvornår koncentrationen af mikroplastik i naturen er så høj, at hele økosystemer risikerer at kollapse. Og det kommer vi nok aldrig til at vide, før skaden uopretteligt er sket.

Vi ved nok til, at vi skal gøre noget nu,
for mikroplastik hører slet ikke til i havet og i naturen.