K_sael2.jpg

Vi arbejder for at få en plastik politik i Danmark - og i resten af verden

Her kan du læse Plastic Change' politiske mål for en effektiv indsats mod plastikforurening.

 

Plastic Change arbejder med at dokumentere plastikforurening, formidle problemet og i den forbindelse mobilisere mennesker til handling og anvise løsninger. Vi søger partnerskaber på tværs af industri, regeringer og miljøbevægelsen. Visionære partnerskaber på tværs af de traditionelle skel er væsentlige, når en så kompleks problemstilling som plastikforureningen skal stoppes. Vi kan komme et stykke ad vejen med frivillige indsatser, men ikke i mål uden at en del af løsningerne forankres i lovgivning.

 

Plastic Change arbejder aktivt for at påvirke beslutningstagere i Danmark, EU og verden. Plastic Change arbejder med at påvirke lovgiverne med udgangspunkt i eksisterende initiativer såsom The Honolulu Strategy og Commitment, som Plastic Change har underskrevet, EU-Kommissionens første plastikstrategi fra januar 2018, det seneste forslag til en dansk plastikpolitik og samarbejdsforaer som FNs Global programme on Marine Litter (GPML), hvor Plastic Change er partner.

 

I december 2017 sendt et samlet Folketing et brev til EU-Kommissionen med danske ønsker til den europæiske plaststrategi. Alle miljøordførere, samt miljøministeren havde skrevet under. Plastic Change arbejder med at holde danske politikere ansvarlige for deres løfter, samt skubbe til dem mod ambitiøse mål, der fordrer en cirkulær plastikøkonomi.

 

  

   

   

  

   

 

Vi udarbejder politiske løsninger

Vi mener at plastikproblemet skal takles med mere forskning og oplysning, udvidelse af pantordninger, opgør med unødig brug af plastik samt flere forbud og afgifter. Plastic Change arbejder sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd for at opnå så stor indflydelse som muligt. Vi er enige om følgende danske krav til en plastik politik: Læs her.

 

Desuden præsenterede vi i februar 2018 - også sammen med Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening - over for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg et katalog med input til den kommende danske plasthandlingsplan. Her kan du se kataloget, der er sendt til alle involverede parter, med en række konkrete forslag til, hvordan vi dæmmer op for plastikforurening:

Input til en national handlingsplan.