Plast_JydskeVestkyst.jpg

Bænken & Skraldespanden - genanvendelse af plastik

1000 tons plastik skyller årligt op på den danske vesterhavskyst. Det må der gøres noget ved. Med projektet ”Bænken og skraldespanden” sætter vi spot på plastikforureningen ved Vesterhavet. Ved en række strandrensninger hylder vi flere tusinde frivilliges oprydningsindsats.

Samtidig viser vi, hvor stor en værdi det vildfarne plastikaffald stadig har. Plastikken sorteres og laves til bænke og skraldespande, der opstilles i kystkommuner som symboler på, at vi ikke må tabe plastikken til havmiljøet, og at plastik endda rummer et stort genbrugspotentiale.

Primære samarbejdspartnere i projektet er KIMO, KRADS, Aage Vestergaard Larsen A/S og Dansk Rotations Plastic ApS.

 

Projektleder:

Ryan d'Arcy Metcalfe

rydm@varde.dk

En ny råvare: plastik fra stranden

Plastik fra strandrensninger er nu klar til at blive støbt til bænke og skraldespande.

 

I løbet af efteråret 2016 deltog flere hundrede frivillige i strandrensninger langs Vesterhavet, hvor der er blevet indsamlet plastik i sækkevis. Aktiviteterne sker som led i Projekt Plastfrit Hav, som Plastindustrien, Plastic Change og Det Økologiske Råd står bag.

 

Den indsamlede plast blev transporteret til genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager, der bl.a. har bidraget med at tilføje viden til hele indsamlings- og sorteringsprocessen sammen med de mange frivillige. Efter at være blevet vasket, sorteret og oparbejdet blev den indsamlede plast til nyt råmateriale, som bruges til produktion af plastprodukter.

 

Næste skridt i processen blev hos Dansk Rotations Plastic ApS i Kalvehave, der har anvendt materialet til at fremstille nye plastprodukter som fx strandbænke og skraldespande, som efter planen skal opstilles på de strande, hvor plasten er indsamlet, i hhv. kommunerne Thisted, Jammerbugt og Frederikshavn. Dertil er der indtil videre også kommet tre eksemplarer, der henholdsvis tilhører arkitektfirmaet Krads, der har tegnet den, Folkemødet på Bornholm og Hirtshals by. 

 

Projekt Plastfrit Hav fokuserer bl.a. på at mindske mængden af plast i havet ved at afprøve forskellige løsningsmuligheder. Det sker for eksempel ved at undersøge, hvorvidt der kan udvikles en grøn forretningsmodel for indsamling og efterfølgende oparbejdning af plastikaffald fra langs kysterne.

Filmen fortæller, hvordan det vildfarne plastikaffald bliver indsamlet, og hvordan det smeltes om til brugbare bænke.

 

'Bænken med den indbyggede skraldespand' er tegnet af den århusianske tegnestue KRADS som en del af Projekt Plastfrit Hav.