Plastsnore_i_sand_Vesterhavet1920x1200.jpg

Her kan du finde de seneste væsentlige rapporter om plastikforurening af havene

Plastic Change rapport om industrispild (2018):

Tackling sources of marine plastic pollution through effective corporate engagement: A Danish case study

 

 

IEEP (Institute for European Environmental Policy), Friends of the Earth Europe, Zero Waste Europe, Rethink Plastic Alliance og miljøbevægelsen NOAH's rapport (2018) om plastemballage og madspild:

Madspild og plastemballage: Smid væk-plast løser ikke problemet med madspild i Europa

Herunder:

Fakta-papir om Overemballering

Fakta-papir om Emballagefri Handel
Fakta-papir om Korte Forsyningskæder

 

EU Kommisionens plastikstrategi (2018) med målsætning for plastikforurening

på europæisk plan i 2030:

A European Strategy for Plastics in a Circular Economy

 

Miljøstyrelsens rapport (2018) om at både dansk og international viden

om mikroplast er særdeles mangelfuld:

Partnerskab om mikroplast i spildevand 2017

 

IUCN rapport (2017), om hvor stort problemet om mikroplastik er, og

hvilken rolle hverdagsprodukter spiller i den samlede udledning til havet:

  

World Economic Forums rapport (2017) om tre første strategier og

nødvendige initiativer for industrier, for at bevæge sig mod en bæredygtig

cirkulær økonomi - herunder 're-use, recycle & redesign and innovate':

The New Plastic Economy - Catalysing Action 

 

World Economic Forums rapport (2016) om den nye plastik-økonomi og

at tænke i cirkulær økonomi:

The New Plastics Economy - Rethinking the future of plastics

 

FNs Miljøprogram (UNEP) rapport (2016) om status, effekter og handling

på marint affald:

Marine Plastic Debris and Microplastics

 

NOAAs rapport (2016) om effekter af marint affald i kystnære farvande:

Marine Debris Impacts on Coastal and Benthic Habitats

 

GESAMP ekspertgruppens globale vurdering (2015) af effekterne af mikroplastik:

Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: A global assessment

 

Miljøstyrelsens rapport (2015) om kilder til mikroplastik i Danmark:

Microplastics - Occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark

 

Nordisk Ministerråds rapport (2015) om status og vidensdeling om

plastikaffald mellem de Nordiske lande, og fremtidige handlingsplaner:

Marine Litter in Nordic Waters