Den smukke (41).jpg

Over 90 % af al plastik kommer fra fossile brændstoffer

Når der tales om klimaforandringerne henvises der ofte til billeder af kulindustrien, kraftværker, flyrejser og biltransport mv. Sjældent bliver plastik koblet til klimadebatten. Men faktum er faktisk, at plastik er forbundet til klima i alle led: fra udvinding af olie og gas, i produktionsfasen og til bortskaffelsen – og nu som et nyligt fund, ved langsom nedbrydning i miljøet ved solens stråler.

Som bekæmpere af plastikforurening, kommer vi ofte kun til at forholde os til plastik i havet og de mange konsekvenser det har for havdyr og havmiljøer - og i mindre udstrækning til at fremhæve forbindelsen mellem plastikøkonomien og klimapåvirkningerne. Men plastik udgør på nuværende tidspunkt hele 6% af det globale olieforbrug af råolie-udvinding, hvilket er tilsvarende for flysektorens forbrug globalt. Det tal medregner ikke den olie der efterfølende bruges til transport, forarbejdning, håndtering mv.


Hvis den nuværende vækst i plastikproduktion forsætter, vil plastikindustrien i 2050 udgøre 15% af det det totale olieforbrug på globalt plan, hvilket er svarende til 20% af det årlige globale kulstofbudget.

   

Plastikforurening kræver global handling på linje med klimaforandringerne, da det er to sider af samme mønt

Da plastik er et produkt af udvinding og raffinering af fossile brændstoffer til energi, er mængden af ​​produceret plastik derfor påvirket af efterspørgslen efter og produktion af olie og gas.

 

For tiden er den billigste måde at lave plastik på via ”cracking”. Når jorden bliver fracked (fracking) for at producere fossile brændstoffer bliver der produceret ethangas som et biprodukt. Ethan er en drivhusgas, som bidrager til global opvarmning og forurener vores luft.

 

”Crackinganlæg”, også kendt som ”crackers”, konverterer ethangas til ethylen som så bliver brugt til at lave plastik råmateriale. 

Eksempelvis er den petrokemiske gigant Ineos en stor plastikproducent med fabrikker i Skotland og Norge og står i spidsen for at skubbe på for fracking i Storbritannien.

 

Plastikproduktionen forventes at firdoble inden år 2050 på globalt plan, og i takt med at vi udskifter vores kilder til vedvarende brændstof og energi – satser den fossile brændstofindustri på cracking til at udvide deres petrokemiske virksomhed. Det vil sige mere billig plastik bliver produceret, hvis ikke vi får sat nogle reduktionsmål på plastik.

 

Du kan læse om emnet her:

5Gyres Institute

Fueling Plastics

The Link Between Fossil Fuels, plastics & Climate Change

Hvad kan du gøre? Sig nej til engangsplastik og støt klimakampen #singleusesucks #fracking4plastic