Dreng_i_baad_plasthav.jpg

Farlig kemi på plastik i havet

Den plastik vi udleder til havet kan fungere som en svamp for de kemikalier, der i forvejen findes i havet(*).

 

Plastic Change understøtter forskningen til at forstå de toksiske konsekvenser af plastikforureningen i havet. Plastik består af en række polymerer og en række kemiske stoffer som for eksempel blødgørere, solfiltre og flammehæmmere. Udover den kemi, der følger med plasten ud i havet, findes der allerede i havmiljøet en lang række svært nedbrydelige kemikalier som for eksempel DDT og PCB. Disse toksiner binder sig på plastikkens overflade som en slags magnet, så miljøgiftene bliver opsamlet fra omgivelserne. De prøver af plastik, som Plastic Change indsamler på vores ekspeditioner, analyseres for at se, om der på overfladen klæber sig kemikalier udover dem plasten består af.

 

Hypotesen er, at plasten vi udleder fungerer som en svamp for de kemikalier, der i forvejen findes i havet. På den måde udgør mikroplastik et medie for kemikalier, der potentielt gør dem tilgængelige for de dyr, fisk og andre organismer, der lever i havet, når disse indtager dem i deres søgen efter føde. Når dyr spiser mikroplast, spiser de også disse miljøgifte, som på den måde bioakkumuleres gennem fødekæden (*ResearchGate). 

 

I samarbejde med RUC ønsker Plastic Change at uddybe denne forskning og se på mikroplastik helt ned på nanostørrelse og bruge modelstudier til at forske i, om kemikalier transporteres i fødekæderne, og hvad effekterne er.