IMG_3981.jpeg (1)

Danske plastproducenter spilder plastik i naturen

En række tilfældige stikprøver foretaget af Plastic Change i nærheden af danske virksomheder, der laver plastikprodukter, har vist, at det flyder med det plastikgranulat – pellets - der udgør råstoffet til plastikproduktionen (se billeder i bunden af artiklen).

 

Plastic Change har fundet pellets både i søer og i græsset tæt ved seks ud af syv virksomheder og ét omlastningssted ved en dansk havn, hvor nogle af virksomhederne tilmed er med i den frivillige ordning ’Operation Clean Sweep’, hvor man forpligter sig til en ekstra indsats for ikke at tabe råvarer til miljøet.

 

Stikprøverne blev foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport, bestilt af Fauna & Flora International, om tab af plastikpellets til miljøet i Danmark (Tackling sources of Marine Plastic Pollution through effective corporate engagement - the Danish case of legislation and authority audit on plastic pellet loss - læs hele rapporten her).

 

”Det kommer helt ærligt bag på os, at så mange virksomheder tilsyneladende ikke har styr på deres råvarer, især nu, hvor der ellers er kommet så meget fokus på plastikforurening. Plastproducenterne har så travlt med, at det er forbrugerne, der ikke kan ramme skraldespanden. Men det her viser, at industrien bør feje for egen dør,” udtaler Henrik Beha Pedersen.

 

Havner i maven på dyr

Som den næststørste direkte kilde til mikroplastisk forurening til havet, slipper plastik pellets i milliardvis ud i verdens oceaner. Det sker bl.a. ved på- og aflæsning og transport rundt på en virksomhed. Det kan også slippe ud i miljøet, hvis der ikke er styr på opbevaringen af materialet, og der f.eks. går hul på sække eller beholdere. De små pellets bliver ført med vind eller regnvand ud fra virksomheden og ud i miljøet, eller bliver skyllet ud i kloakudløb, som ikke er sikret mod udslip.

 

De små pellets, som Plastic Change ofte støder på ved strandrensninger i Danmark, er et problem i naturen, hvor dyr forveksler dem med mad. Forskere finder jævnligt pellets i maverne på fugle og fisk. Og hvis de små plastpartikler sætter sig fast i mave-tarm system og blokerer, kan dyrene få en falsk mæthedsfornemmelse, og de kan dø af sult.

Guidelines skal dække forsyningskæden

”Disse seneste resultater fra Danmark gør det klart, at pellets lækker ind i miljøet fra en række virksomheder i hele forsyningskæden, da der ikke er nogen primære producenter i landet. fastslår Elisabeth Whitebread, Programleder, Marine Plastics, Fauna & Flora International, der siden 2009 har arbejdet med mikroplastik-problemer i samarbejde med virksomheder verden over.

 

”Vi anbefaler, at plastindustrien vedtager en forsyningskæde tilgang til at håndtere pellet tab, der retter sig imod adfærd hos alle, der fremstiller, håndterer eller transporterer pellets. Ikke alene vil dette dramatisk reducere marine plastforurening, det kan også gavne virksomheder ved at forbedre produktionseffektiviteten. Vi ville være glade for at tilbyde støtte til enhver virksomhed, der søger at gøre denne positive forandring."

 

Guidelines kunne bl.a. omfatte, at virksomhederne skal opbevare materialet i stærke beholdere, at disse står forsvarligt og smart i forhold til transport, og at kloakudløb er sikret mod udslip ved hjælp af f.eks. filtre. Desuden bør der føres løbende tilsyn, så spild hurtigt bliver opdaget, eventuelle procedurer kan blive ændret, og materiel skal repareres eller forbedres.

 

 

Fælles ansvar

”Vi har et glimrende samarbejde med Plastindustriens brancheforening, hvor vi gør opmærksom på at plastik ikke må ende i havet. Vi forventer at branchen og dens medlemmer kigger indad og tager deres del af ansvaret. Vi skal alle bidrage til at plastik ikke ender i havet -  borgerne, politikerne og selvfølgelig også den industri, der i hverdagen håndterer råmaterialerne til diverse plastikprodukter”, siger Henrik Beha Pedersen.

 

Kommunerne har pligt til at føre miljøtilsyn med virksomhede for at sikre, at de lever op til gældende regler. Udfordringen med plastik, herunder plastik råmateriale, er at det ikke falder fuldstændigt klart inden for den danske lovgivning omkring de råstoffer, som det er forbudt at slippe ud i miljøet.

 

Umuligt at rydde op

Det er næsten umuligt at rydde op efter udslip af mikroplastik i naturen af den simple årsag, at det er så småt, og de små partikler kan ligge meget spredt i miljøet – på landjorden, i søer, åer og fjorde, og i forskellige dyr. Når det er sagt, og der er opdaget udslip, er det selvfølgelig altid nødvendigt at gøre, hvad man kan, for at rydde det op. Jo hurtigere udslippet opdages, jo nemmere vil det være at rydde op.

 

 

Læs hele rapporten her.

    

10 fakta om plastik pellets

Ved alle spørgsmål følger et længere svar, så vil du vide mere, kan du læse de uddybende svar her.

1. Hvad er plastik pellets?

Plastik pellets er det plastik materiale, oftest i form af små ”piller” (runde eller cylinder-formet), som bruges til at fremstille plastik produkter. 

2. Hvad bruger man dem til?

Man bruger pellets til at producere og fremstille alle mulige former for plastprodukter, som vi anvender i hverdagen. Helt fra tynd emballageplastik, der eksempelvis er rundt om vores grøntsager til hårde LEGO-klodser.

3. Hvorfor og hvordan slipper pellets ud i miljøet?

Pellets kan slippe ud i miljøet ad flere veje. Det kan ske både der, hvor man fremstiller pellets, og der, hvor man bruger pellets til fremstilling af plastikprodukter – og ikke mindst på vejen dertil ved på-/aflæsning. Er der ikke kontrol over opbevaring under f.eks. transport og ved på- og aflæsning, kan de små piller blive ført med vind eller regnvand ud fra virksomheden og videre ud i miljøet, eller det kan skylles ud i kloakudløb, som ikke er sikret mod udslip af mikroplastik.

4. Er det farligt for vores miljø og dyreliv?

Ligesom alt andet mikroplastik kan plastik pellets have negative konsekvenser for miljø og dyr. Forskellige dyr spiser dem, måske fordi de forveksler dem med deres naturlige føde. Pellets kan blandt andet især forveksles med små fiskeæg - som mange havfugle spiser - pga. den lignende form, størrelse og farve. De små pellets sætter sig fast i mave-tarm system og blokerer, så dyrene får en falsk mæthedsfornemmelse og ikke indtager tilstrækkelig naturlig og næringsrig føde.

5. Er pellets så også farligt for mennesker?
Der er kun forsket meget lidt i, hvordan mikroplastik påvirker menneskers sundhed, men de forskellige stoffer, som kan være tilsat pellets, kan være sundhedsskadelige, når de havner i vand eller dyr vi spiser. F.eks. er der dokumenteret sundhedsskadelige effekter af tilsætningsstofferne såsom farvestoffer, anti-bakterielle agenter, flammehæmmere og blødgørere (ptalater).

6. Kan man undgå at pellets havner i naturen?

Ja, det kan forhindres, hvis de virksomheder, som producerer, transporterer og bearbejder pellets, tager de nødvendige forholdsregler, der skal til for at forhindre udslip. F.eks. ved at opbevare materialet i stærke beholdere, at disse beholdere står forsvarligt og smart ift. øvrig logistik, at kloakudløb er sikret mod udslip med eksempelvis filtre, og der føres løbende og hyppige tilsyn.

7. Hvorfor passer virksomhederne ikke bedre på?

Som udgangspunkt er det en dårlig forretning for virksomheder at miste pellets, men pellets er ekstremt billige, hvorimod det koster penge at indrette en virksomhed med tiltag og procedurer, som kan sikre mod udslip - foranstaltninger der formentlig koster mere end det økonomiske tab af pellets. Endvidere er nogle virksomheder måske slet ikke opmærksomme på problematikken.

8. Kan man ikke bare rydde op efter udslip?

Oprydning af alle former for mikroplastik i miljøet er en umulig opgave af den simple årsag, at materialet er så småt, og de små partikler kan ligge meget spredt i miljøet – på landjorden, på bunden af hav/fjord/åer/vandløb, fordelt i vandsøjlen, i vandoverfladen og i forskellige dyr. Når det er sagt, er det selvfølgelig altid nødvendigt at gøre, hvad man kan, for at rydde det op.

9. Er pellets i naturen kun et problem i Danmark?

Udslip af pellets direkte fra virksomheder, under på- og aflæsning og transport, er et globalt problem, ikke mindst fordi pellets ofte produceres i et land og herefter transporteres og bearbejdes videre i et andet landPå dette verdenskort kan man se fund de steder hvor man har fundet pellets i miljøet.

10. Hvad er løsningen på problemet?

Alle virksomheder, der arbejder med plastik, skal tage ansvar og sikre, at intet af deres materiale slipper ud i naturen. Det frivillige program, Operation Clean Sweep, skal udbredes markant mere, og lovgivningen i Danmark såvel som i andre lande, skal blive klarere og skrappere, og myndighedstilsynet større/bedre.

For almindelige borgere kan man hjælpe med at skubbe på virksomhedernes ansvar ved at indsamle dokumentation om problemet.