Si_BlaaPlanet_PC.jpg

Forskning i plastiksuppen

På Ekspedition Plastik foregår en række forskningsprojekter. Vi forsker i omfang, typer og størrelserne af den plastik, der ligger i havene. Undervejs sætter vi hver dag i nogle timer et specielt såkaldt manta trawl, for at indsamle plastik i havet. Med trawlet udtages ti cm. af havoverfladen på bestemte positioner og med en given hastighed. Tilsammen kan dette give os et estimat af, hvor meget plastik der er pr. kvadratkilometer i det pågældende område.

 

Det vi kan sige med afsæt i den nuværende viden er, at det vi finder udgør helt ned til én procent, af den plastik, der burde flyde i havoverfladerne, hvis man ser på de mængder, der udledes og plasttypernes densitet.

 

Prøverne sorteres i størrelser over og under fem millimeter, ligesom de typebestemmes i kategorier som plastskum, line, fragmenter med flere. Vi udtager også vandprøver for at se på de mindste partikler, ned til 20 mikrometer. Det er relevant for at kunne vurdere, i hvor høj grad plasten nedbrydes, og hvilke af havets organismer der kan indtage plasten. Disse vandprøver indgår i et stort globalt datasæt over plastikforureningen. Sammen med blandt andre 5Gyres Institute i USA bliver resultaterne af forskningen udgivet i videnskabelige tidsskrifter, så politikerne kan få bedre redskaber til at regulere plastikforureningen.

 

På sin færd fra Danmark til Los Angeles 2014-16, har vores ekspedition indsamlet tæt på 100 trawl, ofte i områder der ikke tidligere er udforsket for plastik. En af partnerne i dette projekt er det danske skib Nordkaperen, ejet af Troels Kløvedal, der indvilgede i, at skibet på sejladsen fra Danmark til Grækenland i sommeren 2014 trawlede plastik i videnskabeligt øjemed.

Plastikforureningen er et stort problem og det er nødvendigt at indsamle dokumentation for at påvirke politikere og beslutningstagere i processen for at knække den stigende kurve.