Kronprinsen.jpg (1)

Ekspedition Plastik i danske farvande dokumenterer og viser vej mod nye løsninger

Der er plastik i det danske havvand. Det viser prøver fra Ekspedition Plastik i Danmark, der har undersøgt farvandene rundt om Sjælland i juni 2016 og i august 2018 fra Skagen via København til Ærø

 

I 2017 blev prøverne taget med et særligt overflade trawl fra skibet Guldborgsund og er efterfølgende blevet analyseret af et forskerhold på Roskilde Universitet. De i alt 12 prøver har påvist mere end 7000 plastikpartikler pr. km2, men da filteret kun opfanger partikler over 0,335 millimeter, er de helt små partikler fra f.eks. syntetisk tøj ikke medregnet. I 2018 var vi med ombord det hollandske skib Fantastiko, hvor ni ud af 11 prøver indeholdt plastik.

 

Se afrapporteringen af resultaterne fra Ekspedition Plastik i Danmark her.

 

Første prøver i Danmark

Det er første gang, det danske havvand er blevet undersøgt for mikroplastik. Plastic Change har taget tilsvarende prøver af plastiksupper i Middelhavet, Atlanterhavet og på det seneste Stillehavet – prøverne herfra indgår i en global database over plastikforurening. Læs også om Ekspedition Plastik. Det var derfor på tide, også at få lavet flere undersøgelser i de danske farvande.

 

Det bliver vi langt klogere på med projekt Plastfri Roskilde Fjord. Med projektet i Roskilde fjord opnås helt ny viden om omfanget af mikroplastik i strandsand, vandsøjlen, sandorme og muslinger, der forskes i optag og transport i fødekæden og samtidig analyseres alle kilderne. "Vi har nu fået påvist, at der også er plastik i det danske havmiljø. Dog ikke så slemt som vi ser i Middelhavet, hvor tilsvarende prøver indeholder henved ti gange så mange plastikpartikler. Men det er også et hav med ekstrem lille vandudskiftning modsat de danske farvande. "Konklusionen er, at selv om vi har affaldshåndtering og rensningsanlæg, så medvirker Danmark alligevel til den globale plastikforurening af havvandet,” siger forsker i miljørisiko fra RUC, Kristian Syberg.

 

Kronprinsen og minister deltog

Under første del af Ekspedition Plastik i Danmark fik vi blandt andet royalt besøg, hvor Kronprins Frederik sejlede med rundt i de danske farvande. Dertil modtog Ekspedition Plastik i Stillehavet 200.000 kr. fra Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Mary’s fond. H.K.H.

Kronprins Frederik har understreget sin interesse for dokumentationen af plastikforurening i havet ved, sammen med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at deltage på en del af ekspeditionen rundt om Sjælland.

 

 

Nødvendigt med en plastikpolitik

Resultatet viser desuden tydeligt, at det er mere vigtigt end nogensinde, at Danmark får lavet en plastikpolitik, som f.eks. forbyder plastik i plejeprodukter, sikrer genbrug og genanvendelse af plastik og overvåger og mindsker udledningen af plastik fra rensningsanlæg. I december 2017 skrev et enigt Folketing et brev til EU-kommissionen med ønsker for en ny strategi for plast, så det tyder på at den politiske manege er ved at komme op af stolen for et havmiljø uden plastik. Plastic Change lover at holde de danske politikere fast på deres løfte om, at der også skal laves en handlingsplan i Danmark.

 

Kronprins Frederik og miljøministeren fik under den danske Ekspedition Plastik, et indblik i, hvordan forskningen og dokumentationen af plastikforureningen foregår.