Drikkevand.png

Der er mikroplastik i det danske drikkevand

1895

Ovenstående er antallet af underskrifter, der på få dage bakkede op om vores underskriftindsamling "Drikkevand uden Mikroplastik, tak!"

 

Miljøministeren har nu berammet en undersøgelse af det danske drikkevand for mikroplastik. Vi har valgt at sætte underskriftindsamlingen i bero, mens vi holder øje og holder miljøministeren fast på den berammede undersøgelse.

Fakta om vores drikkevand

En ny pilotundersøgelse foretaget af Cphbusiness Laboratorie og Miljø viser, at drikkevandsprøver fra 16 husstande i Region Hovedstaden alle indeholder mikroplastik.


Resultaterne stammer fra en undersøgelse foretaget i september 2017 af Cand. Scient. Søren T. Christensen og hans team af miljøteknologer - med Plastic Change som sparringspartner.

Drikkevandet fra de 16 undersøgte husstande indeholdt i gennemsnit 18 stykker mikroplastik pr. liter vand. Der blev taget tre prøver fra hver husstand, så det drejer sig om i alt 48 prøver. Mikroplastikken blev identificeret ved at filtrere en liter vandprøve gennem et 0,45 micron-filter (0,45 μm). Optællingen af mikroplastik blev af metodiske årsager foretaget på størrelsen over 150 μm. Dvs. at mikroplastik større end 150 μm indgik i undersøgelsen. Partiklerne blev varmetestet for at afgøre, at der var tale om plastik, idet kun plastik - og ikke naturligt organisk materiale - vil smelte ved høj temperatur.


Der blev taget højde for, at omgivelserne kunne have tilført mikroplast, der kunne have forurenet prøverne, ved at baggrundsværdier blev trukket fra gennemsnittet.

 

”Det overraskende ved undersøgelsen er, at resultaterne er så entydige, og at alle 48 prøver uanset lokalitet indeholder mikroplast. Vi tager alene stilling til, om prøverne indeholder mikroplast. Det næste trin vil oplagt være at undersøge, hvilken type plast, der er tale om, og hvor mikroplasten stammer fra. Er det forsyningsnetværket, rørføringen inde i selve bygningerne – eller grundvandet?”, udtalte Søren T. Christensen.

Mere forskning er tvingende nødvendigt

Resultatet af undersøgelsen kom bag på direktør i Plastic Change, Henrik Beha Pedersen:

 

”Vi ved, at der tidligere er fundet mikroplastik i flaskevand, men vi havde ikke ventet at finde plastik i dansk drikkevand. Det er et tydeligt bevis på, at plastik sniger sig ind alle vegne. Derfor er det på høje tid, at der bliver sat massivt ind med forskning, så vi kan få viden om, hvor plastikken kommer fra, og hvad den betyder for vores sundhed”, sagde Henrik Beha Pedersen efter at have studeret resultatet af undersøgelsen.

Miljøminister Esben Lunde Larsen har på baggrund af pilotundersøgelsen berammet en større undersøgelse af det danske drikkevand for mikroplastik.

Plastikpartiklerne blev varmestet

Plastikpartiklerne blev varmestet

Støt op om 'Drikkevand uden Mikroplastik, tak!'

MobilePay 42667246

Send et beløb du kan undvære. Skriv: ’drikkevand’ i kommentarfeltet.

 

Bliv medlem 

Du kan også støtte os i vores arbejde for at ændre plastik kulturen i verden ved at blive medlem.