Plastic Changer

For børn

Få engageret de yngste i plastik-sagen

Mange børn er allerede opmærksomme på de konsekvenser plastikforurening kan have for natur- og dyreliv, men det er også vigtigt at lære hvordan man selv kan være med til at gøre en forskel. Forskellige kreative aktiviteter kan give gode anledninger til også at snakke med børnene om deres eget og familiens plastik forbrug, og hvilke tiltag de kan lave for at mindske mængden af plastik de bruger derhjemme. 

Affaldsoprydning og skraldekunst

At samle plastikaffald ind fra naturen eller ens egen hustand, er en aktivitet som sætter tanker i gang. På denne måde kan man meget lettere danne sig en forståelse af hvor meget plastik man bruger, og hvad det bruges til. Kombiner dette med at lave kunst ud af det indsamlede plastikaffald, og du har en sjov aktivitet for børn som samtidig danner ramme for nogle spændende samtaler om plastikforbrug og reduktion.

Bliv inspireret af hvad andre Plastic Changers har gjort…

I 2018 afholdte overbygningen på Holbæk Lilleskole en temauge om plastik, som var fokuseret omkring et indsamlingsprojekt. Temaugen og indsamlingsprojektet havde til formål at ruste eleverne med en bred viden om plastik og give dem mulighed for at arbejde med nogle af de problemstillinger, som vi også arbejder med her i Plastic Change.

Marinebiolog og Plastic Changer Julie Juanita har skrevet denne børnevenlige bog om plastik i havet, og hvad du kan gøre i din hverdag.

Ressourcer

Her kan du finde guides og andre ressourcer, som kan hjælpe dig i gang med at arrangere aktiviteter for børn.