Plastic Changer

Affaldsoprydning

Skab engagement og fællesskab i dit lokalmiljø

– arranger en affaldsoprydning og sæt samtidig fokus på vores plastikforbrug

Selvom store investeringer i teknologier, der har til formål at “rydde op” i havet, ikke er løsningen på plastikproblematikken i det store billede, kan lokale affaldsoprydninger være særligt effektive i at mobilisere folk omkring en sag. Når folk samles for at rydde op i naturen, skabes der et fællesskab om sagen, som også kan påvirke folk til at udføre andre tiltag i deres hverdag, for eksempel at mindske deres plastikforbrug.

Arranger en affaldsoprydning ved din lokale sø, strand eller i skoven. Inviter venner, familie og naboer til at deltage. Vi har lavet en guide, du kan bruge til at få styr på alt det praktiske, som du finder nederst her på siden.

Dokumenter dine plastikfund

Det er en rigtig god idé at gennemgå og dokumentere, hvad det er for noget plastikaffald, man finder. Vi anbefaler at bruge app’en Litterati, da man herigennem kan dokumentere sine plastikfund som en del af et Plastic Change community. På den måde kan vi få en bedre forståelse af, hvad det er for noget plastik, som forekommer i naturen rundt omkring i Danmark. Nederst på denne side kan du finde en guide til, hvordan man bruger Litterati samt tilmelder sig Plastic Change community.

Bliv inspireret af andre

Se hvad disse fantastiske initiativtagere har gjort som nogle gode eksempler på, hvordan man kan bruge affaldsoprydninger til at skabe engagement og samtidig mindske mængden af plastik i naturen – en ægte Plastic Changer-handling.

Ildsjælene Helle og Douglas Clark har været aktive i plastiksagen lige siden begyndelsen af Plastic Changes projekt Plastfri Roskilde Fjord fra 2016. Sammen med andre borgere har de deltaget i og organiseret adskillige affaldsoprydninger og dokumentationer omkring fjorden. Nu har de taget Plastic Changer ånden videre og er ved at opstarte et kulturhus i Jyllinge, som bl.a. vil have plastik oprydning som et fokus. Læs mere om kulturhuset Fjordglimt her.

På vestkysten ved Thy i Jylland holder Julie Müller og hendes virksomhed Strandet til. Strandet arrangerer affaldsoprydninger langs vestkysten for at sætte fokus på havplast og dets konsekvenser for miljøet, hvilket skaber et stærkt engagement i plastiksagen blandt lokale borgere. Noget af det havplast, som indsamles, bliver genanvendt til nye produkter, som bidrager til formidling om sagen. Læs mere om Strandet her.

Historien om Plastella er en historie om en anderledes oprydning. Da Bente Jungquist lærte om, hvordan plastik i havene har fatale konsekvenser for utallige havdyr, besluttede hun sig for at skabe et projekt, som kunne være med til at sætte fokus på plastikproblematikken i sin lokale by, Hirtshals. Hun ønskede samtidigt at gøre indsamling af plastik sjovt, specielt for børn, og æstetisk flot i bybilledet. Det mundede ud i affaldsfisken Plastella. Plastella fungerer som en “skraldespand”, hvori man kan aflevere indsamlet plastikaffald fra naturen. Bente håber, at Plastella kan være med til at motivere folk i Hirtshals til at samle plastikskrald ind samt gøre opmærksom på vores overforbrug og produktion af plastik.

Brug ressourcer

Vi har udviklet en guide, der kan hjælpe dig i gang med at arrangere en affaldsoprydning, så du har styr på alt det praktiske.