Kære politikere

• Sæt miljøet over producenternes interesser.

• Nedsæt belastningen af mikroplastik i havmiljøet.

• Brug min underskrift til at lægge øget pres på EU for et fælles forbud mod mikroplastik i kosmetik og plejeprodukter.


Hilsen