SY_Christianshavn.jpg

Sæt sejl mod plastikforureningen

Flere end 330 donorer har støttet og medvirket til, at vi kunne søsætte vores 'Ekspedition Plastik' i 2016, der skulle sejle fra Los Angeles til Hawaii. Se resultatet for indsamlingen her.

 

Undervejs i det nordlige Stillehav – sejlede vi igennem verdens største plastiksuppe.

 

Blandt støtterne var Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond der donerede Ekspedition Plastik med 200.000 kr.

 

Du kan forsat støtte os her.

Alt vores arbejde afhænger udelukkende af donationer.

Ekspeditionen kostede dyrt i penge til mandskab, proviant, brændsel, materialer etc. Støt op om den vigtige opgave med at forske og dokumentere effekterne af plastikforurening.

Din støtte er utrolig vigtig, uanset beløbets størrelse.

Skibet skal sejle. Det er vores hjerte

Ekspedition Plastik forsker og fortæller om problemerne med plastik i havet, så vi kan agere ved at skabe nye løsninger i samarbejde med partnere, forskere, virksomheder, udviklere, politikere, etc.

 

Siden 2015 har Plastic Change forsket og dokumenteret problemerne med plastik forurening i havene hele vejen fra de skandinaviske farvande, gennem Middelhavet, over Atlanterhavet til den nordatlantiske plastiksuppe nær Bermuda, gennem Panamakanalen og ind i Stillehavet.

 

Næste del af ekspeditionen sejlede i november 2016 ud i den store plastiksuppe i det nordlige Stillehav nær Hawaii. Besætningen på ni personer bestod af en kaptajn, en ekspeditionsleder, en forsker fra Roskilde Universitet assisteret af vores egen forsker, to fotografer samt tre erfarne sejlere.  

 

Tredje del af ekspeditionen blev søsat i december 2017, hvor skibet fortsatte fra Hawaii til Fransk Polynesien med sømænd, fagfolk og kommunikatører om bord.

I år 2050 er der mere plast end fisk i havene

Udgangspunktet for ekspeditionen er nye studier, der viser, at 10 millioner tons plast hvert år ender i vores oceaner. Inden for de næste 10 år vil den samlede mængde af plast i oceanerne blive fordoblet. De flydende plastiksupper breder sig over et område på størrelse med Afrika, og i 2025 vil der være 1 ton plast for hver 3 tons fisk. Fremskrivningen er, at der vil være mere plast end fisk i havene i år 2050.

 

En global database

Under ekspeditionen tager videnskabsfolk dagligt prøver af havvand i overfladen og i dybden med specialbygget trawl, filtre og pumper. Prøverne analyseres for indhold af plast, først ved en grovsortering om bord på skibet og senere i et laboratorium. Formålet med forskningen ombord er, at bidrage med viden om mængden såvel som effekten af ​​mikroplast i havmiljøet.
Alle data fra ekspeditionen går ind i en global database, der forvaltes af 5Gyres Institute, USA.

Hvilke output kommer der ud af ekspeditionen?

1. november 2016 sejlede ekspeditionen fra Los Angeles til den store plastiksuppe i det nordlige Stillehav nær Hawaii og til de fjerntliggende Midway øer, som trods deres isolation er stærkt plaget af plastikaffald.

 

Forskning

Forskningsdelen har hele tiden været det, der har båret ekspeditionen. Skibet har givet Plastic Change en unik platform, hvor vi som NGO kan deltage og bidrage til ny forskning. Fokus for den sidste del af ekspeditionen var plastikpartiklernes fordeling i dybden af vandsøjlen og deres vej gennem fødekæden via lysprikfisk. Disse observationer vil give ny viden om hvilke dele af fødenettet, der bliver påvirket af plastikpartiklerne og i hvilken grad, men det kan også give os en bedre ide om effekten af oprydningsaktiviteter i overfladen og hvordan sådanne initiativer bør gribes an.

 

Internationalt samarbejde

Plastik problematikken er et globalt problem og samarbejde på tværs af  grænser er essentielt for at løse det. I Plastic Change har vi stort forkus på at skabe internationale netværk glæder os over vores mange samarbejdspartnere. Både i L.A og på Hawaii vil vi arbejde sammen med lokale organisationer for at skabe opmærksomhed på vores fælles arbejde. I L.A arbejder vi tæt sammen med 5Gyres, som vi låner trawludstyr af og deler data med i deres 15 år gamle globale database. På Hawaii deltager vi i arrangementer med Surfrider Hawaii, musikeren Jack Johnsons velgørende organisation JOCF og SCH (Sustainable Coastlines Hawaii). Gennem dette samarbejde opnår Plastic Change at udbrede vores arbejde, vi knytter nyttige bånd og lærer af disse organisationers erfaringer i for eksempel udvikling af lovforslag, aktivering af lokale grupper, citizen science programmer og meget andet.

 

Undervisningsmatterialer

Plastic Change har at udvikle undervisningsmaterialer til gymnasiet og tværfagligt i folkeskolen i både biologi og geografi/naturgeografi i gymnasiet. Udover fakta består materialerne også af forsøgsvejledninger til eksperimentielt arbejde og film der belyser problematikken. På ekspeditionen blev der optaget film til netop denne del, så undervisningsmaterialerne er helt dugfriske og har en høj grad af nærvær. Filmene er baseret på optagelser til vands, på land og med drone i luften.

 

Udstilling på Den Blå Planet

I samarbejde med akvariet Den Blå Planet kører vi en udstilling om plastik forurening i havet der eksponerer ekspeditonen med blandt andet billeder og nyheder direkte fra skibet. Udstillingen er åben til og med februar 2017, og det er beregnet at der kommer over 200.000 publikum forbi i den periode. Udstillingen er også støttet af den amerikanske ambassade som del af USA’s store kampagne Our Ocean der sætter fokus på et bæredygtigt hav. Udstillingen skal ud i Europa i 2017 og ende på Malta til en stor global konference Our Ocean 2017.

 

Kunstnerisk formidling

Dokumentaristen Chris Jordan deltog i sidste del af Ekspedition Plastik for at dokumentere Plastic Change’s arbejde og giver alt materialet til fremtidig brug for Plastic Change. Desuden bliver optagelserne en del af Chris Jordans kommende film Midway. Det er et projekt, han har arbejdet på i flere år, og som har været med til at visualisere den harmfulde effekt som plastik i havet har på allerede truede dyrearter som albatrosserne på Midway. Plastic Change arbejder også sammen med den danske fotograf og billedhugger Thomas Fryd, der støber skulpturer med plastik fra ekspeditionen.

Plastic Change’s vision er, at vi skal leve bæredygtigt med plastik af ​​hensyn til kommende generationer.

 

I filmen kan du se hvordan vi forsker på åbent hav.