Udfordringen

I 2017 blev det estimeret, at 7-12 millioner tons plastik ender i havet hvert år.

Ifølge beregninger af det stigende økonomiske råderum og befolkningstilvæksten vil denne mængde være fordoblet allerede i 2025.

Hovedparten af den plastik, vi forbruger i dag, bruges en enkelt gang inden den smides ud – en skam for et materiale, med et godt genbrugspotentiale.

Plastic Change arbejder på at fokus lokalt, nationalt og internationalt flyttes fra oprensning af havene til at finde løsninger på land, som kan bremse den stigende forurening. Det kræver en gentænkning af den måde, vi designer, producerer, forbruger og genanvender ressourcer som plastik på.

Læs mere om vores partnerprogram nedenfor eller kontakt os og hør nærmere.

Louise Lerche-Gredal
Fundraising and strategic partnerships

Tlf: +4550778427
Email: llg@plasticchange.org

Hans Henrik Heming
Corporate funding

Tlf: +4553642300
Email: hhh@plasticchange.org

Sponsorpartner

Som sponsorpartner støtter virksomheden vores arbejde gennem et økonomisk bidrag. Bidraget går til vores arbejde med dokumentation og formidling af plastikproblemets omfang og konsekvenser. Sponsorpartnere støtter desuden vores vigtige arbejde med at sætte plastikforurening på den politiske dagsorden og fremme udviklingen af nye bæredygtige løsninger. Plastic Change tilbyder alle partnere en sponsorpakke, hvor virksomheden eksponeres sammen med Plastic Change.

En af vores sponsoraftaler er med rejseportalen Goodwings, hvor deres idé er ikke at bruge penge på markedsføring og reklamer, men i stedet donere pengene til NGO’er – her iblandt Plastic Change.

become_an_agent_support_section

Strategisk partner

Et strategisk partnerskab med Plastic Change er ofte et længerevarende samarbejde, som involverer faglig sparring, markedsføringsaktiviteter og i nogle tilfælde produkt og forretningsudvikling. Samarbejdet udvikles i fællesskab og i tæt dialog med vores partnere. På den måde sikrer vi, at samarbejdet tilgodeser begge parters mål, interesser og behov. Læs vores plastikløfte, som vi indgår med vores strategiske partnere.

Som strategisk partner får virksomheden mulighed for at vise omverdenen, at virksomheden tager ansvar, hvilket gavner henholdsvis image og troværdighed.

Vi sætter stor pris på det tætte samarbejde med vores strategiske partnere, som blandt andet er Rema 1000 og Carlsberg.

Rema1000 - Plastic Change
Snap Pack - Carlsberg og Plastic Change

Projektpartner

Som projektpartner kan virksomheden støtte specifikke projekter, events og programmer hos Plastic Change, hvor der er en naturlig sammenhæng mellem partnerens kerneaktiviteter og projektets formål . Ud over økonomisk støtte, har virksomheden også i nogle tilfælde mulighed for at tage aktiv del i projektet ved at levere ressourcer i form af lokaler, rådgivning, markedsføring, mandskab mv.

Fonde og erhvervspartnere der støtter Plastic Change

En række fonde og virksomheder har gennem årene valgt at bakke op om Plastic Change. Midlerne går typisk til udvalgte projekter, så vi kan gennemføre ekspeditioner, producere undervisningsmaterialer, oplysningskampagner og meget mere. Vi værdsætter vores gode samarbejde med de nuværende fonde og virksomheder og håber, at flere vil støtte vores arbejde fremadrettet.