Estland inspirerer til global indsats mod affald

Plastic Change er med, når esterne arrangerer en global ’affalds-dag’ til næste år. Bag initiativet står Let’s do it world - en bevægelse, der vil ændre vores adfærd og indstilling til at smide affald i naturen


Af Geronimo Mandal


Det lyder vanvittigt, men rigtigt er det alligevel, at hvis man er tilstrækkeligt mange mennesker, kan man gøre et helt land rent på fem timer. Det beviste Estland i 2008, da 50.000 mennesker deltog i en landsdækkende aktion, der gik ud på at fjerne illegalt affald i naturen. Aktionen var drevet frem af græsrodsbevægelsen Let’s do It.
Større lande kræver flere mennesker, det er klart, men esterne har sat en ny standard for, hvad man kan gøre, bare man er mange nok - og godt organiseret, som ’Let’s do It’.


I dag, ni år senere, kan esterne med stolthed og tilfredshed fortælle, at aktionen i 2008 har sat sig varige spor i befolkningens indstilling til at kaste affald i naturen eller på gaden i byerne. Estland er blevet et usædvanlig rent land. Det var det ikke, da landet indtil 1991 var en del af Sovjetunionen.


”Det er simpelt hen blevet dårlig stil at smide sit affald – uanset hvad det - på gaden eller i naturen, og rigtig mange mennesker har i dag taget den holdning til sig”, fortæller en ung kvinde fra bevægelsen, Kadi Kenk, til Plastic Change.


Plastic Change mødte Kadi Kenk ved en konference i Estlands hovedstad, Tallinn, hvor ’Let’s do It’ for nylig præsenterede deres ideer for deltagere fra 35 lande fra hele verden. Siden 2008 har bevægelsen i Estland nemlig spredt sig til 48 lande, der i dag har et aktivt Let’s do It team, og i 56 andre lande er organisationer og enkeltpersoner i gang med at danne aktive teams.


Målet for bevægelsen er at få hele verden til at gå sammen om at ændre holdningen til illegalt affald i naturen. Det skal ske i september 2018 under betegnelsen ’Clean Up World Day’, og ambitionen er, at fem procent af verdens befolkning skal deltage i den største civile kampagne, verden har set til dato.


I Danmark har Plastic Change meldt sig som tovholder for en dansk indsats den dag.

 


50.000 mennesker deltog i 2008 i en fælles aktion i Estland, hvor det lykkedes at fjerne alt affald på en række lokaliteter, der på forhånd var udpeget. Aktionen har sat sig varige spor i indstillingen til at smide sit affald, hvor det passer en.

 

Link: www.letsdoitworld.org