Kronprinsen.jpg (1)

Ekspedition Plastik i danske farvande dokumenterer og viser vej mod nye løsninger

Der er plastik i det danske havvand. Det viser samtlige prøver fra Ekspedition Plastik i Danmark, der har undersøgt farvandene rundt om Sjælland i juni 2016.

 

Prøverne er taget med et særligt overflade trawl fra skibet Guldborgsund og er efterfølgende blevet analyseret af et forskerhold på Roskilde Universitet. De i alt 12 prøver har påvist mere end 7000 plastikpartikler pr. km2, men da filteret kun opfanger partikler over 0,335 millimeter, er de helt små partikler fra f.eks. syntetisk tøj ikke medregnet.

 

Første prøver i Danmark

Det er første gang, det danske havvand er blevet undersøgt for mikroplastik. Plastic Change har taget tilsvarende prøver af plastiksupper i Middelhavet, Atlanterhavet og på det seneste Stillehavet – prøverne herfra indgår i en global database over plastikforurening. Læs også Ekspedition Plastik. Det var derfor på tide, også at få lavet undersøgelser i de danske farvande.

"Vi har nu fået påvist, at der også er plastik i det danske havmiljø. Dog ikke så slemt som vi ser i Middelhavet, hvor tilsvarende prøver indeholder henved ti gange så mange plastikpartikler. Men det er også et hav med ekstrem lille vandudskiftning modsat de danske farvande. "Konklusionen er, at selv om vi har affaldshåndtering og rensningsanlæg, så medvirker Danmark alligevel til den globale plastikforurening af havvandet,” siger forsker i miljørisiko fra RUC, Kristian Syberg.

 

Nødvendigt med en plastikpolitik

Resultatet viser tydeligt, at det er mere vigtigt end nogensinde, at Danmark får lavet en plastikpolitik, som f.eks. forbyder plastik i plejeprodukter, sikrer genbrug og genanvendelse af plastik og overvåger og mindsker udledningen af plastik fra rensningsanlæg.

 

Kronprinsen og minister deltog

Ekspedition Plastik i Stillehavet har modtaget 200.000 kr. fra Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Mary’s fond. H.K.H. Kronprins Frederik har understreget sin interesse for dokumentationen af plastikforurening i havet ved sammen med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen at deltage på en del af ekspeditionen rundt om Sjælland.

 

Se afrapporteringen af resultaterne fra Ekspedition Plastik i Danmark her.

Kronprins Frederik og miljøministeren fik under den danske Ekspedition Plastik, et indblik i, hvordan forskningen og dokumentationen af plastikforureningen foregår.